Tuesday, June 26, 2012

#148 เล่าปี่พบชีซีหลังจากเล่าปี่เข้านอน แต่ก็นอนไม่หลับครุ่นคิดถึงนาม "ฮกหลง" และ "ฮองซู" อยู่ไม่ขาด จากนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตู ที่ด้านนอก แล้วได้ยินเสียงสุมาเต๊กโชเอ่ยขึ้นว่า ชีซีท่านมาเยือนข้าพเจ้าในยามค่ำมืดด้วยสีหน้ากังวลผิดหวังดังนี้ มีทุกข์ร้อนสิ่งใด

ชีซีจึงว่า "ข้าพเจ้าได้ไปทำกับราชการกับเล่าเปียวแต่ก็ไม่เห็นเล่าเปียวเป็นดั่งสมคำรำรือไม่ เราต้องการที่จะได้ไปทำราชการด้วยกับผู้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีมีสติปัญญา ใจร้อนเกินไปที่ไปทำกับเล่าเปียว"

เล่าปี่เห็นดังนั้นก็อยากจะออกไปสนทนาด้วยอยากจะเห็นปราชญ์ที่เข้ามาแต่ก็เกรงใจที่ตัวเองเป็นผู้พักอาศัย จึงรอจนเช้าจึงได้เข้าไปถามสุมาเต็กโชว่าผู้ที่มาเมื่อคืนนี้คือใคร


สุมาเต๊กโชจึงว่า คนที่มาเมื่อคืนชื่อชีซี เมื่อสนทนากับข้าพเจ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ขอลาข้าพเจ้ากลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เล่าปี่จึงว่า "จงกรุณาบอกนามของคนที่ท่านเรียกว่าชีซีให้ข้าพเจ้าได้รู้จักว่าเป็นผู้ใด"

สุมาเต๊กโชได้ยินเล่าปี่ถามก็หัวเราะพลางพูดว่า "ดีแล้ว"

เล่าปี่ยังไม่หายสงสัยจึงถามไปอีกว่า "บุคคลผู้นี้คือหนึ่งในฮกหลงหรือฮองซูตามที่ท่านได้เอ่ยนามเมื่อวานหรือไม่? "

สุมาเต๊กโชได้ยินเล่าปี่ถามอีกครั้งก็ก็หัวเราะพลางพูดว่า "ดีแล้ว" อีกครั้ง

เล่าปี่มิรู้จะทำยังไงจึงคุกเข่าของร้างสุมาเต็กโชว่า "ขอเชิญท่านไปทำราชการกับข้าพเจ้าเหมือนช่วยทำนุบำรุงพระเจ้าเหี้ยนเต้ด้วยเถิด"

สุมาเต๊กโชก็รีบไปประคองเล่าปี่แล้วพูดว่า "ข้าพเจ้าเป็นชาวป่าชาวดง มีความรู้และสติปัญญาน้อยนัก ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นกุนซือท่านได้ จงตั้งใจสุจริตสืบเสาะหาก็คงจะพบสมความปรารถนา"


จากนั้นไม่นานจูล่งก็มาพบเล่าปี่และรับเล่าปี่กลับไป เล่าปี่จึงลาสุมาเต๊กโชบัดนั้น เล่าเปียวรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชัวมอก็โกรธชัวมอเป็นอันมากเกรงว่าเล่ากี๋จะมีอันตรายจึงสั่งให้เล่ากี่ไปอยู่ที่เมืองซินเอี๋ยกับเล่าปี่

วันหนึ่งเล่าปี่ได้ขี่ม้านอกเมืองเจอชายผู้หนึ่ง


นอนไขว่ห้างอยู่ข้างทาง แล้วร้องเพลง แท้จริงแล้วชายผู้นี้ก็คือชีซีที่เคยไปหาสุมาเต็กโชเมื่อกลางดึก บัดนี้ชีซีมาครั้งนี้เพื่อที่จะมาลองใจเล่าปี่ เล่าปี่คิดว่าชายที่อยู่ไม่ไกล้ไม่ไกลก็คือชายผู้นี้ก็ดีใจ จึงเข้าไปพบ

จากนั้นเล่าปี่ก็ถามชีซีว่า "ท่านชื่ออะไร เหตุใดจึงมานอนร้องเพลงที่นี่"

ชายผู้นั้นตอบว่า "ข้าพเจ้าชื่อตันฮก ข้าพเจ้าแจ้งว่าท่านนี้มีน้ำใจโอบอ้อมอารี จะมุ่งเข้าไปาเลยก็ไม่สมควรก็เลยได้แต่นอนร้องเพลง"

เล่าปี่ได้ยินชื่อก็ดีใจคิดว่า ตันฮก นั้นคือ 1 ใน 2 คนที่ชื่อว่า ฮกหลง ฮองซู จึงคำนับตันฮกแล้วเชิญให้ตันฮกอยู่ทำราชการด้วยกัน

ชายผู้นั้นก็คาราวะแล้วก็ยินดีที่จะไปทำราชการด้วย จากนั้นชายผู้นั้นก็ทักเล่าปี่ว่า "ลักษณะม้าที่ท่านขี่ชอบกลอยู่ ม้าตัวนี้ชื่อเต๊กเลา มีกำลังมาก ฝีเท้าก็รวดเร็ว แต่ทว่าจะเป็นอันตรายแก่เจ้าของ หากท่านขี่ม้านี้สืบไป อันตรายถึงชีวิตก็จะเกิดแก่ท่านเ"

 เล่าปี่จึงว่า "ใคร ๆ เขาก็ว่าม้าเต๊กเลานี้มีลักษณะร้าย เป็นอันตรายแก่เจ้าของ หากเป็นดังคำท่านและคำที่เขาว่าไฉนม้านี้จึงพาข้าพเจ้าหนีชัวมอกระโจนข้ามแม่น้ำกว้างได้อย่างนั้นหล่ะ"


ตันฮกจึงว่า "ม้าเต๊กเลาช่วยชีวิตท่านครั้งนี้ก็จริงอยู่ สืบไปเบื้องหน้าท่านก็จะเป็นอันตรายเพราะม้านี้ แต่ข้าพเจ้ามีวิธีคือ บุคคลใดก็ตามที่ท่านไม่ชอบใจ หรือที่ท่านประสงค์จะล้างผลาญให้สูญสิ้น จงหากลวิธีเอาม้านี้ไปให้ผู้นั้นขี่ ผู้นั้นก็จะได้รับเคราะห์และอันตรายแทนท่านก่อน จากนั้นท่านจึงเอาม้ามาขี่ก็จักไม่มีอันตรายใดๆ"

เล่าปี่ได้ยินก็โกรธ "ท่านนี้มีความปรารถนามาอยู่กับเรา เราก็คิดว่าจะช่วยสั่งสอนทำนุบำรุงเราให้เป็นธรรม แต่เหตุใดจึงมาให้ข้าพเจ้าทำเช่นนี้ จะให้ทำร้ายแก่ผู้อื่นฉะนี้เราไม่ต้องการ"

ตันฮกได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วว่า "น้ำใจท่านช่างประเสริฐนัก ข้าพเจ้ากล่าวความทั้งนี้เพียงเพื่อจะลองน้ำใจท่านว่าตั้งอยู่ในธรรม อย่างที่คนเขาเล่าลือหรือปล่าว"

เล่าปี่ได้ฟังดังนั้นก็หายโกรธ แล้วกล่าวขอโทษตันฮกที่ได้กล่าวคำล่วงเกินในลักษณะที่รุนแรง จากนั้นเล่าปี่จึงแต่งตั้งให้ตันฮกเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของกองทัพเล่าปี่ตั้งแต่นั้นมา

อันชื่อเดิมของชายผู้นี้คือชีซี แต่เมื่อครั้งหนหลังได้เคยกระทำผิดฆ่าขุนนางชั่วตายจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น ตันฮก ตั้งแต่บัดนั้นมา