Sunday, June 3, 2012

#128 แผนยุทธศาตร์กังตั๋ง

ต่อมาเตียวเจียวจัดการพิธีสถาปนาอำนาจของซุนกวน ฝ่ายจิวยี่ซึ่งได้รับมอบหมายจากซุนเซ็กให้ไปทำหน้าที่รักษาด่านปากิ๋ว ครั้นทราบข่าวว่าซุนเซ็กป่วยจึงรีบพาทหารกลับมาที่เมืองกังตั๋ง พอมาถึงทราบว่าซุนเซ็กตายก็ตกใจ ร่ำไห้ จิวยี่รู้คำสั่งเสียซุนเซ็กจึงซึ้งใจและยอมสละทุกอย่างเพื่อจงรักภรรคดีต่อตระกูล "ซุน" จนชีวิตจะหาไม่


จากนั้นจิวยี่บอกซุนกวนว่า จิวยี่รู้จักเพื่อนคนหนึ่งชื่อโลซก เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้จึงเสนอซุนกวนได้อนุญาติให้จิวยี่ได้ไปเชิญโลซกมาทำราชการด้วย  ซุนกวนเห็นดังนั้นก็เห็นด้วย


จิวยี่ได้ไปเชิญโลซก โลซกก็ตบปากรับคำ ซุนกวนเห็นจิวยี่พาโลซกมาก็ยินดี เลี้ยงกินโต๊ะต้อนรับโลซกเป็นอย่างดี ในหนังสือกล่าวว่า 2 คนนี้สนิทกันนอนด้วยกัน ซุนกวนมีความรักจึงเอาขาก่ายโลซก (ไม่ได้เป็นเกย์หนังสือพยายามจะบอกว่าสนิทกันมาก)


โลซกได้วางแผนยุทธศาตร์กังตั๋งให้ซุนกวนฟัง ความว่า "บัดนี้โจโฉได้เป็นมหาอุปราช มีสติปัญญาอยู่ ทั้งทหารก็มีฝีมือเป็นอันมาก หากจะสู้โจโฉตอนนี้ยังยากอยู่ แลอ้วนเสี้ยวก็ทำศึกขับเคี่ยวกันอยู่กับโจโฉ  อันเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋วกับหองจอเจ้าเมืองกังแฮนั้นเป็นเสี้ยนหนามอยู่ใกล้เมืองเรา ขอให้ท่านคิดอ่านกำจัดเล่าเปียวและหองจอเสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดการใหญ่ต่อไป" ซุนกวนฟังคำอธิบายของโลซกกระจ่าง เห็นการข้างหน้าทะลุปรุโปร่ง ก็ดีใจอย่างยิ่ง

ข่าวของโลซกมาทำราชการกับซุนกวนรู้ไปถึง จูกันกิ๋น จูกันกิ๋นจึงได้เดินทางมายังเมืองกังตั๋ง โลซกได้ชวนจูกันกิ๋นทำราชการอยู่ด้วยกัน ซุนกวนเห็นดังนั้นก็เห็นชอบด้วย


วันต่อมาซุนกวนได้เรียกที่ปรึกษามาประชุมเรื่องที่อ้วนเสี้ยวส่งหนังสือเข้าร่วมพันธมิตรปราบโจโฉแต่โจโฉเองก็ส่งหนังสือมาขอเป็นพันธมิตรด้วยเช่นกัน จูกัดกิ๋นเสนอว่าควรที่จะเข้าด้วยโจโฉมากกว่าเนื่องจากอ้วนเสี้ยวเป็นคนโลเล ขี้ระแวงสงสัย ทำการใดไม่เด็ดขาด ขุนนางก็แตกแยกสามัคคีกัน ศึกครั้งนี้โจโฉน่าจะเป็นผู้ชนะ ดังนั้นเราควรที่จะรักษาไมตรีกับโจโฉมากกว่า ซุนกวนเห็นชอบกับข้อเสนอของจูกัดกิ๋น