Friday, June 22, 2012

#145 โจโฉชนะศึกภาคเหนืออ้วนซงและอันฮีบัดนนี้หนีไปพึ่งกองซุนของที่ฝั่งเหนือ หนังจากที่กุยแกตาย กุยแกได้เขียนหนังสือไว้ให้โจโฉอ่านเป็นแผนลับบอกให้โจโฉไม่ต้องจัดทัพไล่ตีอ้วงซงและอ้วนฮี เพราะหลังจากนี้ 90 วัน อ้วงซงและอ้วนซีจะต้องถูกกองซุนของตัดหัวมาให้เป็นแน่แท้


โจโฉได้อ่านจดหมายของกุยแกก็ทำตาม เวลา 90 วันผ่านไปกองซุนของก็ได้ตัดหัวของอ้วงซงและอ้วนฮีตามแผนของกุยแก โจโฉนึกสรรเสริญและคิดถึงกุยแกเป็นอันมาก หลังจากปราบหัวเมืองภาคเหนือเสร็จสิ้น เทียหยกจงเสนอให้โจโฉกลับเมืองหลวง โจโฉเห็นด้วยและสั่งให้กินเลี้ยงชนะศึกสงคราม


ต่อมาโจโฉได้ขุดพบแป้นนกยูงทองแดง จากนั้นโจโฉจึงสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ริมแม่น้ำเจียงโห เบื่อบูชานกยูงทองแดง โจโฉปราบปรามหัวเมืองภาคเหนือราบคาบแล้วยกกองทัพกลับเมืองหลวง บำรุงทหารและปรับปรุงกองทัพ เพื่อเตรียมปราบปรามหัวเมืองฝ่ายใต้ต่อไป


ทางด้านเล่าเปียวได้สั่งให้เล่าปี่ไปปราบโจรที่ดินแดนเมืองกังแฮ เล่าปี่จึงพากวนอู เตียวหุย จูล่ง ไปทำศึกชนะกลับมา เล่าเปียวก็ยินดีเป็นอันมาก จัดให้กวนอู เตียวหุย จูล่ง รักษาด่านสำคัญๆไว้ชัวมอเห็นเล่าเปียวไว้วางใจเล่าปี่มากกว่าตนก็รู้สึกโกรธ จึงคิดวางแผนกำจัดเล่าปี่ หลังจากเล่าปี่อยู่ที่เมืองเกงจิ๋วไม่นานภรรยาเล่าปี่ก็คลอดบุตรชาย เล่าปี่ดีใจเป็นอันมาก จึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า  อาเต๊า  ต่อมาเล่าเปียวจึงเรียกเล่าปี่ไปคุยราชการ เล่าเปียวรู้ว่าตัวเองแก่ตัวแล้วต้องการที่จะยกตำแหน่งให้เจ้าเมืองให้ ซึ่งเล่ากี๋นี้เกิดกับภรรยาเก่าของเล่าเปียวแต่ภรรยาเก่านั้นได้ตายไปแล้วแต่เล่าเปียวก็ยังเป็นห่วงอีกคนคือเล่าจ๋องซึ่งเป็นบุตรกับภรรยาอีกคนคือชัวฮูหยิน ซึ่งตอนนี้ชัวฮูหยินและพี่ชายชื่อชัวมอนั้นกุมอำนาจอยู่ หากแต่ตั้งเล่ากี๋ เล่ากี๋ก็จะอยู่ในอันตราย


เล่าปี่จึงให้ความเห็นว่าให้เล่าเปียวริดรอนอำนาจของเหล่าผู้ที่จะคิดร้ายทำลายเล่ากี๋เสียแต่ขณะที่เล่าเปียวยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนั้นชัวฮูหยินก็แอบฟังและได้ยินความเห็นเล่าปี่ทุกประการ