Thursday, June 7, 2012

#133 โจโฉเผาคลังเสบียงอ้วนเสี้ยว


เขาฮิวจึงบอกโจโฉไปว่า ทหารอ้วนเสี้ยวนั้นมีมากไม่แต่ยอมเผด็จศึกเสียที เมื่อทหารมากก็ต้องใช้เสบียงมาก หากทำลายคลังเสบียงได้ กองทัพของอ้วนเสี้ยวก็จะระส่ำระสาย ตำบลอัวเจ๋ามีทหารดูแล แต่นายกองที่คุมกองเสบียงนั้น วันๆเอาแต่ดื่มสุราไม่ใส่ใจต่อหน้าที่ จึงเสนอใจโจโฉไปตีคลังเสบียงที่ตำบลอัวเจ๋า


จากนั้นจึงแนะนำให้โจโฉปลอมตัวเป็นทหารอ้วนเสี้ยว ยกทัพออมไปตีกองเสบียง โจโฉได้ฟังแผนก็ดีใจ พูดว่า ฟ้าได้ส่งเขาฮิวมาช่วยข้าแล้ว

จากนั้นโจโฉจึงสั่งให้ ซุนฮิว กาเซี่ยง โจหอง เขาฮิว รักษาค่ายแล้วให้ เคาทู เตียวเลี้ยว ซิหลง อิกิ๋ม พร้อมด้วยโจโฉยกทัพไปทำลายคลังเสบียงของอ้วนเสี้ยวด้วยตัวเอง


โจโฉนำทัพไปตีกลองเสบียงจุดไฟเผาเสบียงไหม้วอดวาย อ้วนเสี้ยวเห็นแสงเพลิงก็ตกใจ สั่งให้เตียวคับและโกลำไปช่วยกองเสบียง แต่กัวเต๋าได้คัดค้านและแนะนำให้อ้วนเสี้ยวสั่งทหารไปปล้นค่ายโจโฉดีกว่า อ้วนเสี้ยวได้ยินเช่นนั้นก็โลเล เตียวคับจึงแจ้งไปว่า โจโฉนั้นฉลาดคงเตรียมกำลังตั้งรับที่ค่ายเป็นอย่างดี

กัวเต๋ายืนยันต่ออ้วนเสี้ยวว่าควรที่จะยกทัพไปปล้นค่ายโจโฉ อ้วนเสี้ยวลังเลไม่รู้จะทำยังไงตัวเองก็ไร้ความคิด จึงมองที่ตัวบุคคลหาฟังเหตุผลไม่ อ้วนเสี้ยวมองว่ากัวเต๋านั้นเป็นกุนซือฝ่ายบุ๋นน่าจะเชื่อถือได้มากกว่าเตียวคับที่เป็นฝ่ายบู้ จึงเชื่อคำกัวเต๋ามากกว่าโจโฉได้เผาเสบียงละฆ่าฟันมหารอ้วนเสี้ยวเป็นจำนวนมากภาระกิจได้เสร็จสิ้นจึงรีบยกทหารกลับมาช่วยค่าย อ้วนเสี้ยวจึงสั่งให้เตียวคับและโกลำไปตีค่ายโจโฉ โจหองที่เฝ้าค่ายโจโฉเมื่อรู้ข่าวจึงออกมาตั้งรับ พร้อมทั้ง แฮหัวตุ้น แฮหัวเอี๋ยน โจหยิน และลิเตียน


 เตียวคับและโกลำถูกล้อมจึงสู้ตายตีฝ่าวงล้อมหนีออกไปได้ กัวเต๋าเห็นเตียวคับแพ้ยับเยินกลับมาก็เกรงว่าอ้วนเสี้ยวจะเอาผิดตน จึงรีบไปแจ้งอ้วนเสี้ยวว่าบัดนี้ เตียวคับและโกลำแปลพรรค ทั้ง 2 ต่างก็ยินดีที่คลังเสบียงเราถูกทำลาย จากนั้นก็ว่าเสียๆหายๆกับ 2 ทหาร

อ้วนเสี้ยวได้ยินก็โกรธสั่งให้ทหารไปนำตัวทั้ง 2 มารับโทษ เตียวคับได้ข่าวก็ตกใจคิดแล้วก็รู้ว่าอ้วนเสี้ยวนั้นขี้ระแวงคงโดนคนอื่นยุยงแน่ๆ จึงปรึกษากับโกลำเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด ทั้ง 2 จึงตัวสินใจไปเข้าด้วยโจโฉโจโฉเห็นทั้ง 2 มาเข้าด้วยก็ยินดี โจโฉจึงว่า "อ้วนเสี้ยวไม่มีน้ำใจรักทหาร เอาแต่เชื่อฟังคำคนชั่วยุยง แต่โชคดีที่เรายังมีบุญและได้ทหารทั้ง 2" เตียวคับและโกลำก็คาราวะโจโฉและขอรับใช้โจโฉไปจนวันตาย

จากนั้นโจโฉจึงสั่งให้เตียวคับและโกลำไปปล่อยข่าวให้แก้พวกทหาร ว่าบัดนี้อ้วนเสี้ยวคงแพ้ศึกทหารส่วนใหญ่ก็เข้าด้วยโจโฉแล้ว อ้วนเสี้ยวรู้ข่าวก็เสียใจที่ตนไม่เชื่อฟังคำของทหารและที่ปรึกษา อ้วนเสี้ยวไม่มีใจทำสงครามจึงถอยทัพกลับ