Tuesday, June 12, 2012

#137 โจโฉ vs เล่าปี่เล่าปี่เห็นโจโฉไม่ออกรบก็เริ่มรู้ศึกสงสัย สั่งให้เตียวหุยไปท้ารบก็ยังไม่ออกมา จากนั้นได้ข่าวว่าแฮหัวตุ้นได้ยกทหารไปตีเมืองยีหลำ เล่าปี่ตกใจจึงรีบสั่งให้กวนอูเดินทางไปช่วยเหลือ หลังจากนั้นไม่นานกองทัพเล่าปี่ก็โดนโจมตี เล่าปี่สั่งให้เตียวหุยไปช่วนสกัดอีกทาง


เล่าปี่จูล่งก็โดนโจมตีอย่างหนักเช่นกัน อิกิ๋มและลิเตียก็ตามตีกองทัพเล่าปี่อย่างไม่หยุด ทหารของเล่าปี่ตายเป็นอันมาก ในขณะนี้กองทัพเล่าปี่และจูล่งต่านทานไว้ไม่ไหวจึงรีบตีฝ่าออกมา จนได้พบกับกองทัพของ ซุนเขียน บิต๊กยกมาช่วยเหลือ แต่กองทัพโจโฉนั้นมากยิ่งเข้าตีเล่าปี่อย่างต่อเนื่อง

กองทัพโกลำเข้ามาโจมตีเล่าปี่ จูล่งได้ช่วยเล่าปี่ตีฝ่าได้หลายต่อหลายครั้ง จนจูล่งสังหารโกลำได้ เตียวคับเห็นโกลำตายก็เข้ารบกับจูล่ง แต่สู่ฝีมือจูล่งไม่ได้จึงถอยทัพกลับ


ไม่นานกองทัพของ กวนอู จิวฉอง กวนเป๋ง ไม่สามารถไปช่วยเมืองหยี่หลำได้เนื่องจากเล่าเพ็ก พาคราอบครัวหนีออกจากเมืองทัน ทหารก็มีน้อย แฮหัวตุ้นจึงยึดไปไว้ได้ แฮหัวจตุ้นเมื่อยึดเมืองยีหลำได้ก็ไล่ตีทัพของกวนอู แต่สู้กวนอูไม่ได้จึงถอยทัพกลับ กวนอูจึงเดินทัพกลับไปหาเล่าปี่ แต่ไปเจอทัพของเตียวคับขวางอยู่ กวนอูกับเตียวคับต่อสู้กัน เตียวคับสู้กวนอูไม่ได้จึงถอยหนีในที่สุด


กวนอูนำทัพกลับมาหาเล่าปี่และเล่าความทั้งหมดให้เล่าปี่ฟัง ทางด้านเตียวหุยที่ไปช่วยกองเสบียงไม่สามารถยึดกองเสบียงกลับมาได้เนื่องจากแฮหัวเอี๋ยนได้ไปยึดไว้ก่อนแล้ว เตียวหุยเข้ารบกับแฮหัวเอี๋ยน แต่แฮหัวเอี๋ยนสู้เตียวหุยไม่ได้จึงยกทัพห่างออกมา ได้พบกับ งักจิ้นกองสมทบจึงย้อนกลับมารบกับเตียวหุยอีกครั้ง เตียวหุยโดนล้อมทุกทิศ เตียวหุยพยายามตีฝ่ายวงล้อมแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่ทหารของโจโฉก็โดนเตียวหุยสังหารตายไปหลายคน

กวนอูได้ยกทัพมาช่วยเตียวหุย กวนอูรบกับแฮหัวเอี๋ยนและงักจิ้น แฮหัวเอี๋ยนและงักจิ้นสู้ไม่ได้จึงถอยทัพหนีไปรายงานแก่โจโฉ โจโฉได้ฟังก็เสียใจที่เล่าปี่หนีรอดจากเงื้อมมือไปได้

วิเคราัะห์
สงครามครั้งนี้จะเห็นได้ว่าแผนการรบของเล่าปี่นั้นไม่สามารถเทียบกับโจโฉได้เลย โจโฉนั้นแพรวพราวในการศึกมากกว่า อีกทั้งโจโฉยังมีกุนซือเก่งๆหลายคน เมื่อเทียบกับกุนซือของเล่าปี่แล้ว กุนซือของเล่าปี่สู้กุนซือของโจโฉไม่ได้เลย กองทัพเล่าปี่นั้นจุดเด่นอยู่ที่ทหารเอก กวนอู เตียวหุย จูล่ง สังเกตุว่าทหารเอกของโจโฉสู้ทหารเอกของเล่าปี่ไม่ได้เลย แม้นแผนของกุยแกจะมีประสิทธิภาพไร้่ที่ติ แต่สวรรค์ยังคงช่วยเหลือเล่าปี่ไว้ได้