Thursday, June 28, 2012

#150 โจโฉวางแผนเอาตัวชีซี


เมื่อโจหยินแพ้ศึกจึงกลับมารายงานศึกกับโจโฉที่เมืองฮูโต๋ มีทหารมารายงานโจหยินว่า ผู้ที่มาช่วยเหลือเล่าปี่ผู้นั้นชื่อ ตันฮก จากนั้นโจหยินก็มารายงานให้โจโฉฟังทุกประการและขอรับโทษไว้ทั้งหมด

โจโฉเห็นทหารทั้ง 2 รับผิดจึงว่า "ธรรมดาการศึกสงคราม เราจะมุ่งแต่ชนะอย่างเดียวก็ไม่ได้ มีแพ้มีชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดา เล่าปี่ทำการชนะประการนี้สงสัยมีคนมีสติปัญญาช่วยเหลือเ็ป็นแน่"

โจหยินจึงเล่าความให้โจโฉฟังว่าึคนที่ช่วยเล่าปี่นั้นชื่อ ตันฮก โจโฉได้ฟังชื่อก็ไม่เคยได้ยินคนชื่อนี้มาก่อน เทียหยกจึงเข้ามาแจงให้ฟังว่า ตันฮก อันชื่อเดิมของชายผู้นี้คือชีซี แต่เมื่อครั้งหนหลังได้เคยกระทำผิดฆ่าขุนนางชั่วตายจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น ตันฮก คนผู้นี้มีสติปัญญาเป็นอันมาก


โจโฉได้ยินเทียหยกชมผู้นั้นมากจึงสงสัยถึงความสามารถจึงถามเทียหยกว่า "เทียหยกมีสติปัญญาเสมอท่านหรือไม่?"
เทียหยกจึงตอบว่า "ชีซีมีสติปัญญาเหนือกว่าข้าเจ้าประมาณ 10 เท่าได้"


โจโฉได้ฟังก็อึ้งจากนั้นจึงพูดขึ้นมาว่า "เล่าปี่ได้คนเก่งๆคอยช่วยเหลือ ไม่ช้าก็จะปีกกล้าขาแข็งเป็นศัตรูเรา ทำอย่างไรถึงจะได้ตัวชีซีมาไว้คอยช่วยเหลือ"

เทียหยกจึงเสนอให้โจโฉฟังว่า ชีซีผู้นี้เป็นคนกตันญู แม่ของชีซีอยู่เมืองฮูโต๋แต่ผู้เดียวจึงให้โจโฉไปเชิญแม่ชีซีมาอยู่ด้วยจากนั้นก็ให้แม่ชีซีเขียนจดหมายไปเรียกลูกมาหาก็จะได้ซีชีมาช่วยงานที่เมืองฮูโต๋


โจโฉได้ฟังก็เห็นด้วยและทำตามทุกประการ โจโฉจึงไปเชิญแม่ชีซีมาอยู่ด้วย แต่แม่ชีซีนั้นรักในตัวเล่าปี่และเกลียดโจโฉจึงไม่ยอมทำตามที่โจโฉเสนอ คว้างมึกที่โจโฉให้เขียนใส่โจโฉ โจโฉเห็นดังนั้นก็โกรธสั่งให้นำตัวแม่ชีซีไปประหาร เทียหยกได้มาห้ามโจโฉไว้แล้วแจงว่า หากประหารแม่ของชีซี ชีซีต้องโกรธและช่วยเล่าปี่ทำลายร้างท่านถึงทีุ่สุด โจโฉได้ยินดังนั้นก็ระงับการประหาร


จากนั้นเทียหยกก็ปลอมแปลงลายมือของแม่ชีซี เขียนจดหมายถึงไปชีซีว่า บัดนี้โจโฉได้จับตัวแม่มาจองจำไว้ โจโฉโกรธที่ลูกไปกระทำการช่วยเล่าปี่ เมื่อได้รับจดหมายนี้โปรดรีบมารับราชการกับโจโฉ โจโฉก็จะปล่อยตัวแม่ไป
ชีซีได้อ่านจดหมายก็เห็นว่าเป็นลายมือแม่ของตนก็ร้องไห้ จึงขอเล่าปี่ไปช่วยแม่เสียก่อนค่อยกลับมาช่วยเล่าปี่ เล่าปี่เห็นดังนั้นก็อนุญาติแล้วบอกชีซีว่า "อันธรรมดาแม่กับลูกนั้นเหมือนหนึ่งมีชีวิตเดียวกัน"