Friday, July 15, 2011

#54 ซุนเซ็กตั้งตัวหลังจากซุนเซ็กและจูตีได้ปรึกษากัน ลิห้อม (ที่ปรึกษาอ้วนสุด)ได้ยินจึงเดินออกมายินดีและต้องการที่จะหนีไปด้วยเนื่องจาก อยู่ไม่แล้วไม่เจริญและไม่พอใจผู้นำแบบอ้วนสุด ซุนเซ็กจึงรับคำให้ไปด้วย
เช้าวันรุ่งขึ้นซุนเซ็กจึงไปขอยืมทหารและม้ากับอ้วนสุด แจงว่าต้องการไปช่วยครอบครัวและอีกทั้งต้องการไปตีเมืองให้อ้วนสุดด้วย แต่อ้วนสุดนั้นเป็นคนใจคอคับแคบ ซุนเซ็กจึงต้องบอกว่าจะมอบตราแผ่นดินให้เป็นหลักประกัน พออ้วนสุดได้ยินก็รับคำทันที เนื่องจากอ้วนสุดนั้นเป็นคนโลภแล้วต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินอีกด้วยอ้วนสุดจึงอนุญาตให้ซุนเซ็กยืมทหาร 3000 และ ม้า 500 ตัว  ซุนเซ็กได้ขอตัว ลิห้อม จูตี พร้อมทั้ง เทียเภา ฮันต๋ง อุยกาย ทหารเก่าของบิดาไปด้วยซุนเซ็กได้ออกมาจากเมืองลำหยงระหว่างทางได้สวนทางกันจิวยี่ สหายเก่า จิวยี่อายุน้อยกว่าจึงนับถือซุนเซ็กเป็นพี่ จากนั้นซุนเซ็กจึงเล่าอุดมการณ์ให้ฟัง จิวยี่จึงขอไปทำราชการอยู่ด้วย ซุนเซ็กก็ยินดี
จิวยี่ได้แนะนำให้ซุนเซ็กไปเชิญบัณฑิต 2 พี่น้อง คือ เตียวเจียวและเตียวเหียนมาทำราชการด้วย เมื่อเตียวเจียวและเตียวเหียนได้คุยกับซุนเซ็กก็เกิดรู้สึกเลื่อมใสยินดีที่จะไปทำราชการอยู่ด้วย