Saturday, July 9, 2011

#45 โจโฉครองดินแดนตะวันออกVS


โจโฉสามารถเข้ายึดเมืองปักเอี้ยงได้ ด้วยความช่วยเหลือของเตียนซีที่ปิดประตูเมืองไม่ให้ลิโป้เข้า เมื่อลิโป้หนีไปแล้วก็เปิดประตูเมืองรับโจโฉ โจโฉยังจำความแค้นที่เคยถูกเตียนซีลวงมาถูกเผาเกือบจะตายมาแล้ว แต่เตียนซีได้ทำความชอบไว้โจโฉจึงถือว่าหักล้างกัน

เป้าหมายต่อไปของโจโฉก็คือยึดเมืองตันลิวที่ลิโป้หนีไปอาศัยอยู่กับเตียวเมี่ยว โดยอ้างความชอบธรรมคือการกวาดล้างลิโป้ และเล่าหัวก็ได้เสนอความเห็นโดยให้โจโฉรีบยกทัพไปตีก่อนที่ลิโป้จะตั้งตัวได้

เตียวเมี่ยวก็เหมือนเจ็บไม่รู้จักจำครั้งก่อนลิโป้เคยมาอยู่และก็หักหลังตั้งตัวอิสระ พอพลาดท่าก็กลับมาขออยู่อีกครั้งกรณีนี้เตียวเมี่ยวอาจจะดูเป็นคนดี แต่คงไม่รู้ตัวว่าลิโป้นั้นจะนำภัยให้ตน

โจโฉจึงยกไปไปยังเมืองตันลิว เตียวเมี่ยวเองก็สั่งให้ทหารตั้งรับในเมืองไม่ต้องออกรบ รอให้เสบียงโจโฉหมด ผ่านไปครึ่งเ้ดือนเสบียงโจโฉเริ่มหมด จงถอยทัพออกมาและสั่งทหารให้เกี่ยวข้ามชาวเมือง เตียวเมี่ยวรู้จึงสั่งให้ลิโป้ออกไปขับไล่โจโฉ แต่ตันก๋งได้ห้ามไว้เนื่องจากหากไปตีอาจโดนโจโฉซุ่มทำร้ายได้ ตันก๋งจึงเสนอให้เผาที่นาซะ ในเมื่อไม่มีข้าวเดี๋ยวโจโฉก็ยกทัพกลับไปเองแต่เตียวเมี่ยวกับลิโป้ไม่เห็นด้วย (อีกแล้ว - -'') ดึงดันจะยกทัพไปตีให้ได้ ลิโป้จึงยกทหารออกไปตี  พอลิโป้ไปถึงค่าก็ไม่เจอทหารซักคน จากนั้นโจโฉจึงสั่งให้ทหารตีกระหนาบลิโป้ที่อยู่ในค่าย ต่อสู้กันจนทหารลิโป้ตายเป็นจำนวนมาก ลิโป้จึงหนีออกไปยังชายทะเล

โจโฉจึงรีบยึดเมืองตันลิวโดยเร็ว ส่วนทางด้านตันก๋งได้หนีพาครอบครัวของลิโป้ออกมาได้ ไปตั้งหลักที่ชายทะเลเมืองตันลิว ก็เป็นอันว่าโจโฉสามารถยึดเมืองตันลิวได้สำเร็จ

บัดนี้โจโฉได้ครองแผ่นดินจะวันออกโดยสมบูรณ์ได้ทหารจากเมืองตันลิวเพิ่ืมขึ้นอีกจำนวนมาก นับว่าก๊กของโจโฉบัดนี้พร้อมในทุกๆด้าน แถมยังได้ทหารเอกที่เก่งกล้ามากเพิ่มอีกคนนั้นคือ เคาทู

วิเคราัะห์
และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ลิโป้ไม่เชื่อฟังแผนของตันก๋งทำให้พลาดท่าถึงกับเสียทีและไม่มีเมืองอยู่ โดยความอหังการของลิโป้ทำให้ต้องถดถอยลงไปเรื่อยๆเสียโอกาสในหลายทั่งที เมื่อแต่ก่อนทัพโจโฉนั้นยังไม่พร้อมลิโป้อาจจะมีสิทธชนะได้แต่บัดนนี้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะชนะกองทัพของโจโฉได้เลย