Sunday, July 10, 2011

#49 พระเจ้าเหี้ยนลี้ภัย

กองทัพลิฉุยกุยกีได้ตามตีขบวนเสด็จอีกครั้ง ตังสินและเอียวฮองจึงออกมาสกัดถ่วงเวลาเพื่อให้ขบวนพระเจ้าเหี้ยนเต้หนีไปได้

เอียวฮองและตังสินได้มาพบกับกลุ่มโจร 3 กลุ่มคือ หันเซียม ลิงัก โฮจ๋าย  จากนั้นก็เกลี้ยกล่อมให้เข้าเป็นทหารอารักขาพระเจ้าเหี้ยนเต้สู้รบกับกองทัพขอลิฉุยกุยกี


ฝ่ายลิฉุยกุยกีรู้ว่ามีกลุ่มโจรเข้าร่วมด้วยขบวนเสด็จจึงออกอุบายเอาทรัพย์สินไปล่อ กลุ่มโจรนั้นเห็นสมบัติตกอยู่จึงพากันไปเก็บก็เลยเสียรู้แก่ลิฉุยกุยตี ถูกตีตนกองทัพแตกไป


พระเจ้าเหี้ยนเต้หนีมาได้อาศัยอยู่ตำบลๆหนึ่ง ตังสินและเอียวฮองจึงปรึกษากันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปอยู่เมืองลกเอี๋ยงแทน กองทัพลิฉุยกุยกีก็ตามมาติดๆ ซิหลงได้อารักขาจนถึงเมืองลกเอี๋ยง
จากนั้นก็สร้างตำหนักชั่วคราวขึ้นมาเนื่องจากว่าเมืองลกเอี๋ยงนั้นถูกตั๋งโต๊ะเผาเมื่อครั้งก่อน เอียวปิวได้เสนอพระเจ้าเหี้ยนเต้ว่าให้เรียกโจโฉเข้ามาเมืองหลวงเพื่อมาอารักขาโดยเร็วที่สุด พระเจ้าเหี้ยนเต้ก็เห็นด้วยและนี่ก็เป็นโอกาสทองของโจโฉที่ต้องรีบคว้าไว้..