Saturday, July 9, 2011

#43 โจโฉปรามโจรโพกผ้าเหลือง โจโฉได้คำรับปรึกษาจากซุนฮกแล้วก็เตรียมกำลังปราบปรามโจรโพกผ้าเหลืองกลุ่มของโฮฮีและอุยเซียง ไม่ทันนานกองทัพโจรโพกผ้าเหลืองกลุ่มของโฮฮีและอุยเซียงก็แตกพ่ายสู้กำลังโจโฉไม่ได้ โจโฉได้ยึดเสบียง ทหารและอาวุธไว้เป็นจำนวนมาก

โฮฮีหนีกองทัพโจโฉเข้าป่าไปเจอกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนำด้วย "เคาทู" เคาทูก็ออกมาสู้กับโฮฮีและจับตัวโฮฮีได้ในที่สุด โจโฉจึงสั่งเตียนอุยให้ไปเอาตัวโฮฮีกลับมา แต่เคาทูไม่ยอม เตียนอุยและเคาทูจะปะทะมือกันตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะวันต่อมาเตียนอุยก็ออกมาปะทะฝีมือกับเคาทูอีกครั้งตั้งแต่เช้าถึงต่ำก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะกันอีก โจโฉยิ่งดูก็ยิ่งสนุกและก็ใคร่อยากได้ตัวเคาทูมาเป็นพวก โจโฉจึงวางแผนจับตัวเคาทูโดยทำหลุมพรางให้เตียนอุยล่อเคาทูมาติดกับดัก เคาทูถูกจับมัดส่งตัวมาให้โจโฉ

โจโฉจึงเข้าไปแก้มัดเคาทูและผูกใจเคาทูในที่สุด จากนั้นเคาทูจึงเข้ามาสังกัดกองทัพของโจโฉ อีกทั้งโจโฉสั่งให้ตัวหัวแกนนำโจรโพกผ้าเหลืองเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง