Sunday, July 10, 2011

#51 โจโฉปราบลิฉุยกุยกี


VS

วันต่อมาลิฉุยกุยกีได้ออกรบด้วยโจโฉ โจโฉสั่งให้เคาทู ลิเตียน โจหยิน ออกรบ ฆ่าฟันทหารของลิฉุยกุยกีตายเป็นอันมาก เคาทูได้สังหารเอกของลิฉุยกุยกีตายโจโฉจึงชมเคาทูว่าสมเป็นทหารเอกของตนเสียจริงๆหลังจากโจโฉชนะศึกยกแรกแล้วก็เตรียมกองทัพอีกครั้ง โดยมีแฮหัวตุ้น โจหยิน เป็นแม่ทัพ ไล่ตามตีกองทัพลิฉุยกุยทั้งคืนจนทหารลิฉุยกุยบางส่วนได้ยอมแพัขอเข้าร่วมกองทัพกับโจโฉเป็นอันมาก
ลิฉุยกุยแพ้หมดรูปจึงพากันหนีเข้าป่า นับว่าเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดของโจโฉ
เอียวฮองและหันเซียมเมื่อรู้ว่าโจโฉมีชัยชนะจึงคิดว่าตัวเองทั้งสองคนคงตกกระป๋องคิดแล้วท้อ (อยากได้ผลงาน อยากได้หน้า อยากเป็นใหญ่ แต่เห็นคนอื่นดีกว่าเก่งกว่า) จึงขอพระเจ้าเหี้ยนเต้ว่าจะไปตามจับลิฉุยกุยกีและก็จะแอบหนีไปเลย
(เอียวฮองทหารเก่าของลิฉุย และหันเซียมหัวหน้าโจรที่กลับใจ ที่เคยมีบทบาทถวายอารักขาพระเจ้าเหี้ยนเต้)

ตังเจี๋ยวได้เสนอให้โจโฉย้ายเมืองหลวงไปอยู่เมืองฮุโต๋เพราะเมืองลกเอี๋ยงข้าวปลาอาหารก็ขาดแคลนเมืองก็รกร้าง โจโฉเห็นด้วยจึงไปเสนอแก่พระเจ้าเหี้ยนเต้ทำเรื่องขอย้ายเมืองหลวง พระเจ้าเหี้ยนเต้ก็เห็นสมควรด้วย