Friday, July 15, 2011

#55 ซุนเซ็กตีเล่าอิ้ว

VS


ซุนเซ็กได้สองพี่น้องเตียวเจียว เตียวเหียน อีกทั้งยังได้จิ่วยี่มาร่วมทัพคิดอ่าน วันต่อมาซุกเซ็กยกทัพข้ามแม่น้ำแยงซีมาเพื่อกำจัดเล่าอิ้ว

ฝ่ายเล่าอิ้่วเมื่อรู้ว่าซุนเซ็กยกทัพมาจึงเตรียมการตั้งมือรับ เตียวเอ๋งของอาสาไปสกัดทัพของซุนเซ็กไทสูจู้เมื่อครั้งก่อนเคยช่วยเหลือขงหยกที่เมืองปักไฮ ได้พบเล่าอิ้วตามคำเชิญจึงได้มาทำราชการอยู่ด้วยเล่าอิ้ว ครั้นศึกครั้งนี้ไทสูจู้ขออาสาไปสกัดทัพซุนเซ็กแต่เล่าอิ้วไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าไทสูจู้ยังเป็นเด็ก ไทสูจู้ไม่ได้รับความไว้วางใจก็ได้แต่นั่งเสียใจ
ทั้งสองทัพเผชิญหน้ากันซุนเซ็กสั่งให้อุยกายออกรบด้วยเตียวเอ๋ง ในขณะที่รบกันนั้นค่ายของเตียวเอ๋งโดนโจรป่าเผาค่าย โดยกลุ่มโจรป่านี้นำด้วย เจียวขิมและจิวท่าย เตียวเอ๋งจึงรีบกลับค่ายและยังโดนกองทัพของซุนเซ็กตีจนแตกกระเจิง บ้างก็สู้ไม่ได้และเข้าใสสวามิภักดิ์กับซุนเซ็ก ซุนเซ็กได้เข้ามายึดค่ายของเตียวเอ๋งได้ฝ่ายเจียวขิมและจิวท่ายเมื่อพบซุนเซ็กและเคยได้ยินกิติศักดิ์ของซุนเซ็กว่าเป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีจึงขอเข้าร่วมด้วย ซุนเซ็กได้ฟังก็ยินดีให้ฝ่ายเจียวขิมและจิวท่ายและโจรป่าที่ติดตามมาเข้ามาเป็นสังกัดทหารในกองทัพของซุนเซ็กตั้งแต่บัดนั้น

ไทสูจู้จึงอาสาออกไปจับซุนเซ็กแต่เหล่าทหารต่างก็พากันหัวเราะเพราะไทสูจู้นั้นยังเด็กมาก ไทสูจู้มิได้สนใจแต่อย่างใดจึงรีบเดินทางออกมาเพื่อไปจับซุนเซ็ก