Friday, July 29, 2011

#ประวัติโจโฉ ตอนที่ 1

โจโฉสูงประมาณห้าศอก จุกษุเล็ก หนวดยาว ตอนเด็กเป็นคนชอบร้องรำทำเพลง มีสติปัญญาดี เพื่อนๆยกย่องให้เป็นหัวหน้า มีหมอดูเคยทักโจโฉว่าในภายภาคหน้าโจโฉจะได้ทำนุบำรุงแผนดิน
แต่ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อแผ่นดินและเป็นศํตรูราชสมบัตร โจโฉได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจ


โจโฉนั้นได้เข้าไปรับราชการในเมืองหลวงเป็นทหารยามและได้้ทำหน้าที่อย่างเคร่งคัดจนผู้คนยำเกรง พระเจ้าเลนเต้นั้นเห็นดีจึงเลื่อนขั้นให้ นี่ก็เป็นจุดแด่นของตัวโจโฉที่ไต่เข้ามาสู่อำนาจด้วยความสามารถของตัวเองในช่วงที่แผ่นดินเป็นจราจลเพราะโจรโพกผ้าเหลือง โจโฉก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง สร้างได้ทำความดีความชอบไว้เป็นอันมากจนพระเจ้าเลนเต้ให้ตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเจลำเซียง


เมื่อครั้งตั๋งโต๊ะกระทำหยาบช้าต่อบ้านเมือง โจโฉจึงรับอาสาสังหารตั๋งโต๊ะแต่แผนนั้นกลับล้มเหลวแถมยังเป็นที่สงสัย โจโฉจึงรีบหนีออกจากวังหลวงแต่โดนนายอำเภอตันก๋งจับตัวได้ ตันก๋งนั้นเป็นคนชอบคอคนดีรักบ้านเมืองจึงแอบเข้าไปหาโจโฉในคุก เพื่อถามความถึงความคิดอ่านของโจโฉแต่โจโฉก็ตอบตันก๋งไปว่า “ตัวท่านอุปมาเหมือนดั่งนกน้อย ไม่สามารถล่วงรู้ถึงความคิดของพยาครูฑได้” และโจโฉจึงเผยแผนการที่จะล้มล้างตั๋งโต๊ะให้ตันก๋งฟัง ทำให้ตันก๋งเลื่อมใสเป็นอันมากจึงขอติดตามรับใช้โจโฉไป


จากนั้นโจโฉกับตันก๋งจึงหนีมาพักที่บ้านของแปะเฉียที่เป็นสหายเก่าของบิดาตน แต่แล้วโจโฉได้ฆ่าล้างตระกลูของแปะเฉียด้วยความที่เข้าใจผิดคิดว่าแปะเฉียจะฆ่าตนทำให้ความผิดนี้เป็นตราบาบโจโฉไปตลอดชีวิต ตันก๋งจึงขอแยกทางกับโจโฉตั้งแต่นั้นมา


ในหนังสือบางเล่มกล่าวว่า โจโฉได้พูดว่า “ข้ายอมทรยศคนทั้งโลก แต่ไม่ให้โลกยอมทรยศ” แต่บางคนก็บอกว่าโจโฉนั้นไม่ได้พูดและไม่ได้ฆ่าล้างตระกูลครอบครัวของแปะเฉีย เพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนที่เข้าข้างเล่าปี่แล้วให้ร้ายโจโฉ แต่จะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ผู้อ่านใช้วิจารณญาณเองนะครับ ว่าท่านผู้อ่านอยากให้โจโฉเป็นคนแบบไหน : )

ตอนที่ 2 >> http://isamkok.blogspot.com/2011/08/2.html
-->