Sunday, July 31, 2011

#60 ยุยงสงคราม
 
ฝ่ายเล่าปี่เมื่อได้รับราชโองการและสารที่โจโฉส่งมาให้ก็เรียกซุนเขียน บิต๊ก กวนอู เตียวหุย มาปรึกษา ในที่ประชุมทุกคนเห็นตรงกันว่าควรกำจัดลิโป้คนเนรคุณซะอีกอย่างก็ไม่ควรที่จะขัดแย้งกับโจโฉด้วย แต่เล่าปี่ไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าพึ่งให้ลิโป้มาอาศัยอยู่ด้วยแล้วเราก็ไปกำจัดเค้ามันไม่ดี ภายภาคหน้าใครหล่ะจะมาอยู่ด้วยกับเรา

วันต่อมาลิโป้ได้เข้ามาขอแสดงความยินดีกับเล่าปี่ที่ได้เป็นเจ้าเมือง ทันใดนั้นเตียวหุยได้เข้ามาพร้อมถือกระบี่จะเข้ามาฆ่าลิโป้ แต่เล่าปี่ได้ห้ามไว้  ลิโป้จึงว่าเตียวหุยนี้มีความแค้นผูกพยาบาทข้าพเจ้าด้วยเรื่องสิ่งใดหรือ จึงพยายามฆ่าข้าพเจ้าหลายครั้งหลายหนแล้ว เตียวหุยยินคำลิโป้ก็โกรธร้องตวาดด้วยเสียงอันดังว่าเป็นเพราะลิโป้เป็นคนเนรคุณ แม้โจโฉก็ยังมีหนังสือมาให้พี่กูฆ่ามึงเสีย
เล่าปี่จึงตกใจเตือนเตียวหุยห้ามเอาความเมืองมาพูดแล้วจึงไล่เตียวหุยออกไปจากนั้นเล่าปี่จึงเอาจดหมายที่โจโฉส่งมาให้ลิโป้ดู ลิโป้ก็ตกใจร้องไห้แล้วก็ถามว่าเล่าปี่จะสังหารตัวจริงเหรอ เล่าปี่จึงว่าวางใจได้ว่าจะไม่ทำเช่นนั้น ลิโป้ยินดีจึงขอตัวกลับไป


กวนอูและเตียวหุยจึงเข้ามาต่อว่าเล่าปี่ที่ปล่อยให้ลิโป้กลับไป เล่าปี่จึงชี้แจงว่าสาเหตุที่ตนไม่ได้ฆ่าลิโป้นั้นคือไม่ต้องการหลงกลและเป็นเครื่องมือให้โจโฉ อีกทั้งถ้ามีลิโป้ไว้โจโฉก็อาจจะห่วงหน้าพะวงหลังไม่กล้ามารุกร้านตนได้ กวนอูได้ฟังก็เริ่มใจเย็นลงแต่เตียวหุยก็ยังคงโกรธแค้นลิโป้แต่ตนก็เกรงใจเล่าปี่จึงยอมสงบอารมณ์

เมื่อโจโฉรู้ว่าเล่าปี่ไม่กำจัดลิโป้ตามจดหมายของตนก็โกรธเป็นอันมากเรียกแม่ทัพนายกองมาประชุมวางแผนว่าจะกำจัดลิโป้ได้อย่างไร


ซุนฮกเสนอว่าให้ส่งหนังสือไปหาอ้วนสุดแจ้งว่าบัดนี้เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วและมาขอทหารจากเมืองหลวงเพื่อที่จะไปตีอ้วนสุดเมื่ออ้วนสุดรู้ก็คงโกรธต้องเป็นอันรบกับเล่าปี่แน่นอน แล้วมีหนังสืออีกเล่มส่งไปให้เล่าปี่ว่าบัดนี้อ้วนสุดตั้งตนเป็นใหญ่จึงขอสั่งให้เล่าปี่ไปกำจัดอ้วนสุดเสีย


โจโฉเห็นด้วยกับความคิดซุนฮกจึงสั่งคนให้จัดการเรื่องหนังสือ พอเล่าปี่ได้รับจดหมายแล้วจึงเรียกตัวบิต๊ก ซุนเขียน กวนอู เตียวหุยมาปรึกษา เรื่องการทำศึกกับอ้วนสุด บิต๊กแจงว่านี่เป็นแผนการของโจโฉให้เรารบกับอ้วนสุดใครที่แพ้ก็อาจจะโดนซ้ำเติมภายหลัง แต่เล่าปี่ให้ความเห็นว่านี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ไม่ว่าจะเป็นอุบายของโจโฉหรือไม่เราก็ต้องทำตาม

วิเคราะห์
เล่าปี่น่าจะอ่านสถานการออกว่าเมื่อครั้งที่แล้วโจโฉสั่งให้ไปตีลิโป้เป็นอุบาบของโจโฉแล้วครั้งนี้โจโฉก็ส่งหนังสือสั่งไปเล่าปี่ไปจีอ้วนสุดอีกแต่แล้วทำไมเล่าปี่ถึงต้องตกลงไปในอุบายของโจโฉ
1.เล่าปี่ต้องการขยายอำนาจของตัวเองแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ครั้งนี้เป็นคำสั่งของพระเจ้าเหี้ยนเต้(ที่โจโฉปลอมขึ้น) เล่าปี่จึงถือโอกาสเอาความชอบทำนี้เพื่อขยายอำนาจให้แก่ตน
2.เมื่อครั้งที่แล้วเล่าปี่ขัดคำสั่งโจโฉไม่กำจัดลิโป้มาครั้งนี้เล่าปี่ต้องการลดความบาดหมางกับโจโฉด้วยการไปตีอ้วนสุด แต่ต่างกับการตีลิโป้ตรงที่ว่า ลิโป้นั้นมีฝีมือร้ายกาจกว่าถ้ามีลิโป้ไว้เป็นพวกโจโฉก็คงน่าจะยำเกรงกว่า
3.เล่าปี่คงรู้ใจคอคนอย่างอ้วนสุดดีถ้าสามารถกำจัดคนแบบนี้ออกจากแผ่นดินบ้านเมืองก็คงเป็นสุขกว่าเดิม