Thursday, August 4, 2011

ประวัติโจโฉ ตอนที่ 2

 หลังจากโจโฉแยกทางจากตันก๋งแล้วก็รีบกลับบ้านไปหาผู้เป็นบิดาโจโก๋ เล่าเนื้อความที่ตนต้องการที่จะล้มล้างอำนาจของตั๋งโต๊ะที่ทำอยาบช้าต่อบ้านเมือง เมื่อโจโก๋ได้ฟังดังนั้นก็ยินดีนำทัพสมบัติมอบให้โจโฉอีกทั้งนังได้พาโจโฉไปหาเศรษฐีที่รักชาติคนหนึ่งชื่อว่าอุยหอง โจโฉก็ได้เล่าเนื้อความให้เศรษฐีคนนั้นฟัง เศรษฐีได้ฟังแล้วก็เห็นชอบจึงมอบเงินให้แก่โจโฉหลังจากนั้นโจโฉได้นำเงินนั้นไปจ้างทหาร ซื้ออาวุธและม้า มาเป็นจำนวนมากชูธง "ซื่อสัตว์ต่อแผ่นดิน จงรักภักดีต่อฮ่องเต้" ผู้คนที่ผ่านมาเห็นก็ศรัธาโจโฉเป็นอันมากบ้างก็มาสมัครเข้าเป็นทหาร กองทัพโจโฉนั้นเริ่มเติบใหญ่ ได้ 2 พี่น้องตระกูล "แฮหัว" มาร่วมทัำพ นั่นคือ แฮหัวตุ้นและแฮหัวเอี๋ยน "แฮหัว" นั้นเป็นสกุลเดิมของโจโฉ (ต่อมาได้เป็นบุตรบุญธรรมของขันทีที่ชื่อโจโก๋)  อีกทั้งยังได้ 2 พี่น้องสกุล "โจ" มาอีก 2 คนคือ โจหยินและโจหอง อีกทั้งยังได้ ลิเตียนและงักจิ้น 2 คนที่เคยร่ำเรียนกันมาแต่ก่อน ทุกคนต่างก็สมัครพรรคพวกเข้าร่วมกับโจโฉเป็นอย่างมาก นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพโจโฉ มีขุนพลทีมีฝีมือ 6 คนคือ แฮหัวตุ้น แฮหัวเอี๋ยน โจหยิน โจหอง ลิเตียน งักจิ้น

โจโฉและอ้วยเสี้ยว(ที่เคยทำราชการอยู่กับโฮจิ๋นด้วยกัน) ได้ตั้งกองทัพเพื่อกอบกู้ชาติ และได้ติดป้ายประกาศไปตามหัวเมืองต่างๆจนเกิดกองทัพ 18 หัวเมืองขึ้น ทำให้โจโฉได้พบกับ 3 พี่น้องแห่งสวนท้อและได้อนุญาตให้กวนอูได้ออกไปแสดงฝีมือตัดหัวฮัวหยกได้ในพริบตา ทำให้โจโฉนั้นลื่มใสในฝีมือกวนอูยิ่งนัก

แต่กองทัพของ 18 หัวเมืองนั้นที่มีผู้นำอย่างอ้วนเสี้ยวที่ปกครองไม่เป็นนับวันก็ลดถอยแตกคอกันภายในต่างคนต่างแยกย้ายกลับเมือง โจโฉไม่พอใจในการนำของอ้วนเสี้ยวจึงแยกตัวออกมา