Sunday, May 6, 2012

#116 กวนอูออกโรง

 โจโฉเห็นทหารทั้ง 2 ตายจึงปรึกษากับแม่ทัพนายกองว่าทหารของอ้วนเสี้ยวคนนี้มีฝีมือเข้มแข็งกว่าที่คาดคิด ผู้ใดจะอาสาออกไปจับตัวงันเหลียงบ้าง ซิหลงได้ยินเช่นนั้นจึงขออาสาออกรบ โจโฉก็อนุญาตซิหลงคุมทหารออกไปรบกับงันเหลียงได้ยี่สิบเพลง ทานกำลังงันเหลียงไม่ได้จึงชักม้าหนีออกจากลานรบ พาทหารกลับมาค่าย โจโฉเห็นดังนั้นก็ตกใจขนาด ซิหลง ทหารที่มีฝีมือของตนยังต้านทานงันเหลียงไม่ได้


ซิหลงซึ่งนับว่าเป็นทหารที่มีฝีมือสูงที่สุดในกองทัพของโจโฉที่ยกมาครั้งนี้จึงเสนอให้โจโฉนั้นเรียกตัวกวนอูออกมารบโจโฉจึงว่าหากเราให้กวนอูออกศึกในครั้งนี้ "หากกวนอูชนะก็เป็นเงื่อนไขที่จะจากตัวเราไป" 

ซิหลงจึงแจงว่า "ซิหลงได้ยืนยันความเห็นเดิมแล้วเสนอเพิ่มเติมว่าบัดนี้เล่าปี่ไปอาศัยอยู่กับอ้วนเสี้ยว หากกวนอูฆ่างันเหลียงเสียแล้ว ความทราบถึงอ้วนเสี้ยวก็คงจะฆ่าเล่าปี่ เมื่อเล่าปี่ตายแล้วกวนอูก็จะเป็นสิทธิแก่ท่าน"


โจโฉได้ฟังอุยบายของซิหลงก็เห็นด้วย โจโฉจึงมีหนังสือไปเรียกตัวกวนอูมาพบ กวนอูได้รับหนังสือจึงรีบมุ่งหน้ามา โจโฉได้จึงอธิบายความเก่งของงันเหลียงให้กวนอูได้ฟัง

กวนอูจึงว่างันเหลียงผู้นี้ข้าพเจ้าพอจะรับมือได้อยู่ "ข้าพเจ้าขออาสาไปเอาศีรษะงันเหลียงมามอบแก่ท่านจงได้ การตัดหัวของงันเหลียงนั้นอุปมาเหมือนเอาตะเกียบหยิบของกินในโต๊ะ"

เตียวเลี้ยวได้ฟังจึงเตือนกวนอูว่าอย่าได้ประมาท ว่าแล้วกวนอูก็ขวบม้าเซ็กเธาว์ตรงรี่เข้าไปที่กองทัพของงันเหลียง