Saturday, May 5, 2012

#115 อ้วนเสี้ยวยกทัพบุกโจโฉ

หลังจากเตียวเลี้ยวได้ไปคุยกับกวนอูแล้ว เตียวเลี้ยวก็มาเล่าความให้โจโฉฟังทุกประการ โจโฉได้ฟังก็ถอนใจใหญ่หลายต่อหลายครั้ง


ซุนฮกนั่งอยู่แถวนั้นได้ยินก็เสนออุบายแก่โจโฉว่า "กวนอูบอกว่าจะต้องทดแทนคุณท่านก่อนจึงจะจากไป ดังนั้นหากมีการศึกสงคราม แม้กวนอูขออาสาก็อย่าให้กวนอูออกรบ กวนอูทดแทนคุณท่านไม่ได้ก็จะต้องอยู่กับท่านต่อไป" โจโฉได้ฟังก็ดีชอบและเห็นด้วยตามนั้น


ทางฝ่ายอ้วนเสี้ยวเรียกที่ปรึกษามาประชุม โดยอ้วนเสี้ยวนั้นต้องการยกทับไปตีโจโฉและยึดเมืองฮูโต๋ แต่เตียมห้อมได้ค้านว่าบัดนี้โจโฉนั้นมีกองทัพเติมใหญ่ไม่ควรยกทัพไป อ้วนเสี้ยวได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มลังเล จึงหันไปถามเล่าปี่ว่าเห็นประการใด

เล่าปี่จึงยกยออ้วนเสี้ยวว่าเป็นตระกูนใหญ่ที่สืบเชื้อสายขุนนางมา 4 อายุคนแล้วควรที่จะช่วยเหลือฮ่องเต้ปราบโจโฉ เตียนห้องได้ยินก็เข้าไปห้ามอ้วนเสี้ยว แต่อ้วนเสี้ยวนั้นบ้าอำนาจ อีกทั้งยังต้องการเป็นใหญ่จึงไม่ฟังคำของเตียนห้อง แต่เตียนห้องก็ยังคัดค้าน

อ้วนเสี้ยวโกรธชักดาบมาจะฟันเตียนห้อง เล่าปี่เห็นจึงเข้าไปห้ามไว้ อ้วนเสี้ยวจึงสั่งคุมขังเตียนห้องไว้ วันฤกษ์ดี อ้วนเสี้ยวจึงให้ทหารถือหนังสือไปถึงงันเหลียงเป็นกองหน้ายกทัพเข้าตีเมืองฮูโต๋


กวนอูรู้ข่าวว่าอ้วนเสี้ยวยกทัพมาก็อาสาออกไปรบ แต่โจโฉก็ไม่ได้ให้กวนอูออกรบเพราะเกรงว่าเมื่อโจโฉออกรบทำคุณแล้วก็จะจากตัวเองไป จากนั้นโจโฉจึงสั่งทหารยกทัพไปสกัดกั้นไว้

โจโฉรู้ว่างันเหลียงนั้นมีข่าวลือว่ามีฝีมือยิ่งนัก แต่ไม่ประจักเห็นกับตัว จึงสั่งให้ซงเหียน ทหารเก่าของลิโป้ ออกไปรบให้ได้เห็นฝีมือ ซงเหียนรับคำจึงออกรบ


งันเหลียงรบกับซงเหียนได้สามเพลงงันเหลียงก็เอาง้าวฟันซงเหียนตกม้าตาย  โจโฉเห็นดังนั้นก็ตกใจ ปรารภขึ้นในหมู่ทหารว่าทหารของอ้วนเสี้ยวผู้นี้มีฝีมือเข้มแข็งนัก ขณะนั้นงุยซกซึ่งเป็นเพื่อนกับซงเหียนได้ยินคำของโจโฉจึงขออาสาออกไปล้างแค้นให้กับเพื่อน โจโฉก็อนุญาต


งกซุยเข้าสู้รับกับงันเหลียงได้สามเพลง งันเหลียงก็ฟันซกซุยตกม้าตาย โจโฉเห็นดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมาก ที่ทหารที่มีฝีมือเก่าของลิโป้ได้ตายไปถึง 2 คน