Saturday, May 19, 2012

ยุคที่ 1 ยุคขันทีครองเมือง

ยุคที่ 1 ยุคขันทีครองเมือง
วรรณกรรม 3 ก๊กนั้นเริ่มต้นที่ยุคของพระเจ้าเลนเต้ ซึ่งเป็นฮ่องเต้ที่ไม่ได้เข้มแข็งแต่อย่างใดเลย ทำให้ 10 ขันทีได้รวมกลุ่มก่อตั้งอำนาจภายในขึ้นมา โดย 10 ขันทีนั้นเป็นผู้อยู่เบื้อหลังและกุมอำนาจไว้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้น พระเจ้าเลนเต้นั้นเป็นฮ่องเต้หุ่นเชิด มิได้สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองแต่อย่างใด ชาวบ้านอยู่กินลำบาก โดนกลุ่ม 10 ขันทีข่มเหงรังแกต่างๆนาๆ 
ชาวบ้านก็ได้แต่พึ่ง เตียวก๊ก ผู้ซึ่งเป็นหมอเทวดา ที่มีสัญลักษณ์ผ้าเหลืองผูกไว้กับผม เตียวก๊กได้ช่วยเหลือชาวบ้านต่างๆนาๆ กลายเป็นที่พึ่งหลัก ชาวบ้านต่างก็ศรัทธาเตียวก๊กเป็นอันมาก ต่อมาเตียวก๊กได้จัดตั้งกองกำลังป้องกันตัวเองขึ้นมา เนื่องจากอำนาจรัฐนั้นไม่สามารถพึ่งได้ โดยมี เตียวโป้ เตียวเหลียง ผู้ซึ่งเป็นน้องได้เป็นกำลังหลักในการก่อตั้ง เพื่อต่อต้านอำนาจรัฐและพรรคพวกขันที กลุ่มของเตียวก๊กนั้นถูกเรียกว่า "โจรโพกผ้าเหลือง"


ต่อมาพระเจ้าเลนเต้ได้สั่งให้ โฮจิ๋น ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นพี่เมีย จัดการกลุ่มโจรโพกผ้าเหลือง โดยมี โลตด ฮองฮูสง และ จูฮี เป็นแม่ทัพหลักในการปราบปรามกลุ่มโจรโพกผ้าเหลือง
โจโฉ(หนึ่งในสามก๊ก) ซึ่งเป็นขุนนางในเมืองหลวง โจโฉเป็นคนกล้าหาญทำงานดี จึงได้มีรับสั่งให้ไปช่วย ฮองฮูสง และ จูฮี อีกแรงจากนั้นทางราชสำนักได้ประกาศรับสมัครทหารปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง ซึ่ง ซุนเกี๋ยน(พ่อของซุนกวนหนึ่งในสามก๊ก) ที่เป็นทหารกล้าก็ได้อาสารับสมัครเข้าร่วมกองทัพปราบโจร


ทางราชสำนักได้ติดประกาศไปทั่วเมือง เล่าปี่(หนึ่งในสามก๊ก) ได้อ่านประกาศและมีจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือ และได้พบกับ 2 ยอดฝีมือ กวนอู และ เตียวหุย ทั้ง 3 คนได้ตกลงเป็นพี่น้องร่วมสาบาญที่สวนท้อ ว่าจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน และมีอุดมการณ์กอบกู้ราชวงศ์ฮั่น ทั้ง 3 ได้เปิดอาสารับสมัครทหารจำนวนหนึ่งจึงได้เข้าร่วมกับทางการปราบโจรโพกผ้าเหลือง
ตั๋งโต๊ะผู้ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้นำที่ไร้ฝีมือ รบกับโจรโพกผ้าเหลืองฝ่ายแพ้แต่ดีที่ เล่าปี่ ได้ช่วยเหลือไว้ได้ แต่ตั๋งโต๊ะก็ไม่ยินดีที่เล่าปี่ช่วยเหลือเท่าไหร่เนื่องจากเล่าปี่ในตอนนั้นยังไม่มียศในทางการทหารแต่อย่างใด ต่อตั๋งโต๊ะจึงให้สินบนแก่ 10 ขันที เพื่อไม่ให้ตนต้องออกไปปราบโจรโพกผ้าเหลือง
จากนั้นไม่นานการร่วมมือของขุนพลทำให้ปราบกลุ่มโจรโพกผ้าเหลืองได้สำเร็จ เตียวก็ก เตียวโป้ เตียวเหลียง 3 พี่น้องที่ก่อตั้งกลุ่มโจรโพกผ้าเหลืองก็ถึงแก่่ความตาย
ภายหลังจากนั้นพระเจ้าเลนเต้ได้สิ้นพระชน ทำให้ 2 ขั้วอำนาจได้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น โดยมีขั้วอำนาจของ หองจูเปียน และ หองจูเหียบ ผู้ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าเลนเต้ ที่เกิดจากพระสนม 2 คน
หองจูเปียน มีเป็นลูกกำพร้าแม่ โดยมี ตั๋งไทเฮา เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย หองจูเปียน นั้นมีอายุมากกว่า หองจูเหียบ
หองจูเหียบ นั้นมีมารดาคือ พระสนมโฮเฮา ซึ่งพระสนมโฮเฮา นั้นมีพี่ชาที่ชื่อ โฮจิ๋น เป็นแม่ทัพใหญ่ที่กุมอำนาจรัฐไว้ทั้งหมด


10 ขันทีเมื่อไม่มีพระเจ้าเลนเต้แล้ว อำนาจของกลุ่ม 10 ขันทีก็จะหมดไป เหล่าขันทีจึงตัดสินใจเข้าด้วยกับขั้วอำนาจของ หองจูเปียน ที่มีตั๋งไทเฮา เป็นแกนหลักของอำนาจ จากนั้นจึงรีบยก หองจูเปียน ขึ้นเป็นฮ่องเต้ เพื่อชิงความได้เปรียบของอำนาจ จากนั้นจึงขับไล่ตั๋งไทเฮาออกจากนอกวังและไม่นานก็ถูกสังหารในที่สุด


โฮจิ๋นและโฮเฮา ต่างไม่พอใจยิ่งนัก โกรธแค้นกลุ่ม 10 ขันทีเป็นอันมาก จึงเรียกประชุมทหาร ซึ่งมี อ้วนเสี้ยว (ขุนนางตระกูลดังเก่าแก่) และ โจโฉ เป็นทหารเอกทั้ง 2 คน มาร่วมหาทางปราบ 10 ขันที อ้วนเสี้ยวได้เสนอให้ โฮจิ๋นเรียกตั๋งโต๊ะเข้าเมืองหลวงปราบ 10 ขันที แต่โจโฉไม่เห็นด้วย  โฮจิ๋นได้เชื่อความเห็นของอ้วนเสี้ยวมากกว่า

กลุ่ม 10 ขันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองจะโดนสังหารจึงวางแผนสังหารโฮจิ๋น ได้หลอกโฮจิ๋นเข้าวัง โฮจิ๋นไม่รู้กลจึงถูกตัดหัวจบชีวิตในที่สุด โจโฉและอ้วนเสี้ยว เมื่อรู้ว่าหัวหน้าตัวเองตายก็บุกเข้าวังสังการ 10 ขันที ตายในที่สุด ช่วงความวุ่นวาย หองจูเปียน และ หองจูเหียบ ได้หนีออกจากวังหลวง ลี้ภัยอยู่เขตไกล้ๆกับราชวังตั๋งโต๊ะผ่านมาพบจึงพระโอรสทั้ง 2 กลับวังหลวง จากนั้นตั๋งโต๊ะเริ่มจะแผ่นอำนาจในเมืองหลวง ก็เป็นอันว่ายุคแรกจึงจบลง และยุคแห่งความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้น นั่นคือยุคของสงครามขุนศึก ที่ต่างคนต่างต้องการช่วงชิงอำนาจมาไว้แก่ตนเอง