Monday, August 29, 2011

#72 จับมือกันปราบอ้วนสุดฝ่ายอ้วนสุดเมื่อแตกทัพหนีกลับเมืองลำหยงแล้วผูกใจแค้นลิโป้เป็นอันมาก ต้องการที่จะแก้แค้นเห็นว่าลำพังกองทัพเมืองลำหยงด้านเดียวยากที่จะสู้ได้ จึงไปขอความช่วยเหลือจากซุนเซ็ก ครั้นซุนเซ็กได้สารจากอ้วนสุดก็โกรธด่าว่าอ้วนสุดที่เป็นกบฏต่อแผ่นดิน แถมยังไม่คืนตราหยกแผ่นดินให้ตนเสียอีก ซุนเซ็กจึงบอกทหารผู้ถือหนังสือของอ้วนสุดว่าเจ้าจงกลับไปบอกอ้วนสุดว่า ซุนเซ็กนั้นจะยกทัพไปตีเมืองลำหยงและชิงตราแผ่นดินมาให้จงได้
ครั้งอ้วนสุดรู้ว่าซุนเซ็กไม่ช่วยก็โกรธเตรียมจะยกกองทัพไปตีเมืองกังตั๋งแต่ขุนนางได้ห้ามเอาไว้เพราะหากไปตีเมืองกังตั๋ง ลิโป้ก็จะฉวยโอกาสมาตีเมืองลำหยง อ้วนสุดเห็นดังนั้นจึงสั่งงดทัพไว้ โจโฉให้ได้ข้าหลวงเชิญราชโองการแต่งตั้งให้ซุนเซ็กเป็นเจ้าเมืองห้อยแขและสั่งให้ซุนเซ็กไปตีเมืองลำหยง ซุนเซ็งทราบอย่างนั้นก็ยินดีเตรียมกองทัพเพื่อที่จะไปตีเมืองลำหยง แต่เตียวเจียวได้ทัดทานไว้และเตียวเจียวก็บอกว่า มันเป็นอุบายของโจโฉที่ให้เราล้างผลาญกันโดยที่โจโฉไม่เสียแรง ดังนั้นควรแจ้งโจโฉไปว่าพึ่งได้เป็นเจ้าเมือง กำลังทหารยังน้อยยังสู้อ้วนสุดไม่ได้ จึงขอให้โจโฉยกทัพไปตีเมืองลำหยงก่อน เดี๋ยวทางกังตั๋งจะยกไปช่วยอีกแรง ซุนเซ็กได้ฟังก็เห็นด้วยและสั่งให้ทำตามนั้น


โจโฉได้รับสารจากซุนเซ็กก็ตกใจที่ทางฝ่ายเมืองกังตั๋งนั้นรู้ความคิดของตน ต่อมาเมืองลำหยงเกิดภัยแล้ง ขาดเสบียง โจโฉเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะกำจัดอ้วนสุดจึงทำจดหมายรับสั่งให้ ลิโป้ เล่าปี่ ซุนเซ็กยกไปตีเมืองลำหยกกำจัดอ้วนสุดที่ตั้งตัวเป็นกบฎแผ่นดินเอียวฮองและหันเซียมถูกลิโป้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งอยู่ไกล้เมืองอิจิ๋วที่เล่าปี่อยู่ เล่าปี่เกรงว่าจะถูกลิโป้ปรุกรานจึงหาช่องทางกำจัด 2 คนนี้เสีย ประจบเหมาะกับ เอียวฮองและหันเซียมประพฤติไม่ชอบ ปล้นชิงทรัพย์สินของชาวบ้าน เล่าปี่จึงจับเอียวฮองและหันเซียมตัดหัว

จากนั้นเล่าปี่ยกทัพไปสมทบกับโจโฉ เล่าปี่จึงแจงโจโฉว่า 2 ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบ ปล้นชิงทรัพย์สินของชาวบ้านข้าพเจ้าจึงตัวหัว 2 คนนี้มาให้ท่านและขออภัยที่กระทำก่อนได้รับอนุญาติ โจโฉเห็นดังนั้นก็รู้ว่าเล่าปี่ยังระแวงลิโป้จึงทำเช่นนั้นแต่โจโฉก็ไม่พูดประการใดแสร้งยินดีด้วยเล่าปี่ จากนั้นทั้ง 2 ก็คลื่นทัพไปเมืองลำหยง


ทางฝ่ายลิโป้ก็ยกทัพมาสมทบ โจโฉก็ยินดีและพูดชื่นชมลิโป้ ลิโป้เป็นโจโฉชื่นชมก็คิดสมคล้อยกับคำที่ตันเต๋งเคยกล่าวไว้ก็ยินดี โจโฉสั่งให้แฮหัวตุ้นและอิกิ๋มเป็นกองหน้า เล่าปี่เป็นปีกขวา ลิโป้เป็นปีกซ้าย ตัวโจโฉคุมทัพหลวง ทางฝ่ายซุนซุกก็ยกทัพเรือมาด้านหลังเมืองลำหยง บัดนี้เเมือลงลำหยงโดนล้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้ง 2 ฝ่ายได้แต่คุมเชิงกัน

อ้วนสุดสั่งให้ตั้งรับไม่ให้สู้ พอนานไปฝ่ายโจโฉเริ่มหมดเสบียงจึงขอยืมเสบียงจากซุนเซ็ก แต่ก็ไม่เพียงพอ โจโฉไม่สามารถหักเตียเมืองได้เนื่องจากเมืองลำหยงมีกำแพงสูงใหญ่ ยิ่งนานไปเสบียงก็เริ่มจะหมด..


วิเคราะห์
ผลของการตั้งตัวเป็นใหญ่ของอ้วยสุดนั้นก็อย่างที่เห็น เดิมที่ขุนศึกทุกคนต่างก็ช่วงชิงความเป็นใหญ่แต่บางครั้งก็หาโอกาสความชอบธรรมกำจัดอีกฝ่ายไม่ได้ เมื่อโอกาสมาทุกฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์กันทั้งหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็น โจโฉ เล่าปี่ ซุนเซ็ก ลิโป้ ทำให้อ้วนสุดนั้นมีศึกรอบด้านจนตัวเองเอาชีวิตไม่รอด..