Saturday, August 13, 2011

#64 ลิโป้ช่วยเล่าปี่สงบศึกกับอ้วนสุด

หลังจากที่เล่าปี่ได้ครองเมืองเสียวพ่ายไม่นาน อ้วนสุดรู้ข่าวก็เตรียมไพร่พลเพื่อที่จะยกไปตีเมืองเสียวพ่าย เล่าปี่รู้ข่าวจึงเรียกซุนเขียน บิต๊ก มาประชุมว่าจะรับมือกับ อ้วนสุดอย่างไรดี  ซุนเขียนกล่าวว่าเมืองเสียวพ่ายนั้นเป็นเมืองเล็ก ไม่สามารถรับมือได้จึงเสนอให้เล่าปี่แต่งหนังสือไปขอความช่วยเหลือกับลิโป้ เล่าปี่จึงเห็นด้วยและแต่งหนังสือให้ลิโป้ฝ่ายลิโป้ที่เคยบิดพริ้วอ้วนสุดว่าจะยกทัพไปตีเล่าปี่ ครั้นลิโป้ไม่ทำตามและยังออกปากว่าจะไม่ยุ่งเรื่องระหว่างเล่าปี่และอ้วนสุด แต่เมื่อได้รับหนังสือจากเล่าปี่ก็เกิดความลังเลใจขึ้น จึงเรียกตันก๋งมาปรึกษา ตันก๋งออกความเห็นว่าควรจะไปช่วยเล่าปี่เนื่องจากถ้าอ้วนสุดยึดเมืองเสียวพ่ายได้แล้วก็คงจะยกมาตีเมืองชีจิ๋วเป็นแน่แท้ จากนั้นลิโป้จึงยกทัพไปช่วยเล่าปี่ป้องกันทัพของอ้วนสุด แล้วจากนั้นจึงนัดกิเหลงลูกน้องอ้วนสุดและเล่าปี่เข้าคุยที่ค่าย ลิโป้จึงช่วงเจรจาให้ทั้ง 2 ฝ่าย ปรองดองอย่าได้ทำศึกกันอีกเลย แต่ทางฝ่ายคนของอ้วนสุดไม่ยอม ลิโป้จึงบอกว่าให้ฟ้าดินตัดสิน หากลิโป้ยิงเกาทัณฑ์ไปปักที่ทวนก็ขอให้ท่านทั้ง 2 เลิกแล้วต่อกัน แต่ถ้าไม่โดนก็สุดแล้วแต่ท่านเถิด ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงลิโป้พาดสายยิงเกาทัณฑ์ในระยะไกล ยิงไปโดนทวนที่อยู่ไกลดังจับวาง ทหารทุกคนต่างก็พากันชื่นชมในฝีมือลิโป้ ลิโป้จึงสรุปว่า บันนี้ฟ้าดินได้ให้ท่านทั้ง 2 เลิกแล้วต่อกัน หากฝ่ายไหนไม่ยอมลิโ้ป้ผู้นี้จะเข้าด้วยกับอีกฝ่ายนึงทันดี ทั้งสองฝ่ายจึงยอมเลิกศึกต่อกันและก็คงเป็นผลดีสำหรับเล่าปี่มากกว่า


พออ้วนสุดรู้้ข่าวก็โกรธมากต้องการจะยกทัพไปตีลิโป้และเล่าปี่แต่ที่ปรึกษาต่างกันแย้งและเสนออุบายผูกใจลิโป้ด้วยการให้อ้วนสุดไปขอลูกสาวลิโป้มาแต่งกับลูกชายอ้วนสุด ถ้าลิโป้ยินยอมก็เป็นผลดีกว่าอ้วนสุดเพราะหากลูกสาวลิโป้แต่งมาก็ํจะถูกส่งตัวมายังเมืองลำหยงสามารถเอาไว้เป็นตัวประกันได้ วันต่อมาอ้วนสุดจึงส่งหนังสือไปหาลิโป้ ลิโป้ได้รับหนังสือก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกลอุบายอันใดอีกทั้งผู้เป็นภรรยาก็เห็นด้วยเสียอีก ทางฝ่ายตันก๋งนั้นรู้ว่าเป็นแผนอุบายของอ้วนสุดแต่ตันก๋งก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาใดๆแก่ลิโป้เลย


วิเคราะห์
ลิโป้นั้นต้องการให้เล่าปี่ยังคงเป็นพวก อีกใจนึงก็ไม่อยากที่จะขัดแย้งกับอ้วนสุด ดังนั้นลิโป้จึงกระทำเช่นนี้

ในส่วนต่อมาตันก๋งนั้นถึงแม้นจะรู้ว่าเป็นอุบายต่ออ้วนสุด แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางประการใด ตันก๋งคงคิดที่อยากจะผูกมิตรกับอ้วนสุดเพื่อรับมือโจโฉในภายภาคหน้า