Saturday, August 27, 2011

#70 อ้วนสุดตั้งตัวเป็นฮ่องเต้ฝ่ายอ้วนสุดนับแต่ได้ตราแผ่นดินไว้ทุกวันคืนไม่เป็นสุข ครุ่นคิดแต่การจะตั้งตัวขึ้นเป็นฮ่องเต้ เร่งจัดกองทัพ อาวุธ เสบียงไว้เป็นจำนวนมาก ครั้งเตรียมเสร็จก็เรียกขุนนางทุกคนมาประชุมแล้วก็แจงว่าเดิมทีพระเจ้าฮั่นโกโกก็เป็นเพียงคนธรรมดาเพียงแต่ตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ บัดนี้ราชวงศ์ฮั่นกำลังดับสูญ เหล่าขุนพลตั้งตัวเองเป็นใหญ่ ตันเราเองนั้นสืบทอดขุนนางมาถึง 4 แผ่นดิน บัดนนี้เรามีตราหยกแผ่นดิน โชคชะตาได้กำหนดให้เรานั้นจำเป็นต้องสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ พวกท่านจะเห็นประการใดมีขุนนางบางคนไม่เห็นด้วย อ้วนสุดจึงจับไปตัดหัว ครั้นไม่มีใครกล้าขัดอ้วนสุดจึงแต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ ต่อมาวันหนึ่งหัวหน้ากองข่าวได้รายงานให้อ้วนสุดทราบว่าบัดนี้ลิโป้ได้แปรพักตร์ ตัดความสัมพันธ์กับเมืองลำหยง อ้วนสุดรู้ก็โกรธลิโป้เป็นอันมาก เตรียมกองทัพเพื่อที่ไปกำจัดลิโป้ กองทัพอ้วนสุดนั้นยกทัพไป 7 สายเตรียมที่จะเข้ายึดเมืองชีจิ๋วลิโป้รู้ข่าวก็ตกใจเรียนขุนนางทหารเข้ามาประชุมเพื่อรับมือ ตันก๋งให้ความเห็นว่า ศึกครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะตันเต๋งและตันกุ๋ย 2 พ่อลูก วางแผนให้ตัดความสัมพันธ์กับอ้วนสุด ควรจับ 2 พ่อลูกนี้ไปประหารเสีย ลิโป้ได้ยินก็จึงสั่งให้ทหารนำตัว 2 พ่อลูกนี้ไปประหาร ฝ่ายตันเต๋งได้ยินดังนั้นก็หัวเราะดัง แล้วว่าแก่ลิโป้ว่าไฉนจึงคล้อยตามคำของคนขลาดที่มีความคิดแต่จะยอมแพ้ กองทัพอ้วนสุดนั้นไม่น่าเกรงกลัวเลย พอลิโป้ได้ยินก็สั่งหยุดไม่ให้ประหาร ในจิตใจลิโป้นั้นเป็นคนบ้าสงครามอยู่แล้วเมื่อได้ยินดังนั้นจึงถามตันเต๋งว่ามีแผนประการใด


ตันเต๋งแจงว่ากองทัพอ้วนสุดนั้นมารวมตัวกันก็เพื่อผลประโยชน์ ไม่เชี่ยวชาญการสงคราม จุดอ่อนของกองทัพอ้วนสุดนั้นอยู่ที่กองทัพเอียวฮองและหันเซียม เดิมทีสองคนนี้เป็นข้าราชการในพระเจ้าเหี้ยนเต้ ทำคุณต่อแผ่นดินไว้เป็นอันมาก แต่ครั้นโจโฉเข้าครองอำนาจ สองคนนี้เกรงว่าบทบาทของตัวจะลดความหมายลง จึงได้หนีไปอาศัยอยู่กับอ้วนสุด แต่อ้วนสุดไม่ได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดี จึงขอให้ลิโป้ทำหนังสือลับไปถึงสองคนนี้ให้รำลึกถึงคุณแผ่นดินที่มีมาแต่ก่อน สองคนนี้คงจะกลับใจและถือโอกาสนี้ทำคุณแก่แผ่นดินเพื่อจะได้กลับเข้ารับราชการดังเดิม ส่วนกองทัพที่เหลือ ขอให้ลิโป้แต่งหนังสือบอกไปถึงโจโฉและเล่าปี่ให้ยกทหารมาช่วยตีกระหนาบหลังกองทัพอ้วนสุด ก็คงจะแตกพ่ายไปเป็นแน่แท้ลิโป้ฟังคำก็เห็นด้วย ตันเต๋งจึงขออาสาไปเกลี้ยกล่อมเอียวฮองและหันเซียม

วิเคราะห์
การกระทำของอ้วนสุดนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ควรกระทำ เนื่องการการแต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้นั้นเป็นการสร้างศัตรู้รอบทิศแก่ตัวเอง ถึงแม้ว่าตอนนี้ขุนพลต่างก็แต่งตั้งตัวเองเป็นใหญ่แบบเนียนๆกว่าการกระทำของอ้วนสุด ยกตัวอย่างเช่น โจโฉและซุนเซ็ก ได้กระทำแต่งตัวเองเป็นใหญ่แบบเนียนๆ จึงยังไม่มีศัตรูมากนัก เท่ากับว่าตอนนี้ถือว่าอ้วนสุดนั้นกำลังวางแผนพาตัวเองลงไปสู่ความตาย...