Friday, August 19, 2011

#69 ตันเต๋งแปรพักตร์

ในช่วงที่โจโฉทำสงครามกับเตียวสิ้ว โจโฉได้ให้พระเจ้าเหี้ยนเต้ทำราชโองการรับสั่งให้ ลิโป้และเล่าปี่ปรองดองกันและแต่งตั้งให้ลิโป้เป็นขุนนางใหญ่ แผนของโจโฉครั้งนี้คือต้องการสงบศึกทางด้านลิโป้ไว้ก่อน เมื่อลิโป้ได้ตำแหน่งแล้วก็ยินดีทำตามราชโองการทุกประการ หลังจากนั้นไม่นานอ้วนสุดได้ส่งเถ้าแก่มาขอลูกสาวลิโป้ให้ไปแต่งงานกับลูกชายของอ้วนสุดแล้วอีกไม่นานอ้วนสุดก็จะแต่ตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้จึงอยากผูกดองกับลิโป้แต่ลิโป้ก็ตกลงแถมยังด่าว่าอ้วนสุดเป็นกบฏเสียอีกจากนั้นลิโป้จึงจับเถ้าแก่คนนั้นส่งตัวไปหาโจโฉโดนมีตันเต๋งเดินทางไปด้วย โจโฉรู้ความจึงสั่งประหารเถ้าแก่คนนั้น ทางฝ่านตันเต๋งเมื่อเห็นโจโฉจิตใจก็เริ่มแปรพักตร์ต้องการที่จะเข้าร่วมโจโฉและแอบกระซิบถึงแผนการกำจัดลิโป้และตันเต๋งก็จะทำการเป็นใส้ศึกกับตันกุ๋ยผู้เป็นบิดาให้เอง โจโฉได้ยินเช่นกันก็ดีใจให้รางวัลตันเต๋งและตันกุ๋ย พอตันกุ๋ยเดินทางกลับมา ลิโป้รู้ข่าวว่าโจโฉให้รางวัลแก่ 2 พ่อลูกตันเต๋งและตันกุ๋ย ลิโป้ก็โกรธว่าทำไมตนไม่ได้รางวัลบ้าง

ตันเต๋งแก้ไขสถานการบอกว่า โจโฉนั้นมองท่านเป็นดั่งนกอินทรี "หากเป็นเสือก็ต้องเลี้ยงให้อิ่มจึงจะไม่ทำอันตรายต่อผู้เลี้ยง และจะได้ไม่เบียดเบียนจับสัตว์อื่นมากินเป็นอาหาร แต่ถ้าหากคนนั้นเป็นพญานกอินทรีก็จะเลี้ยงให้อิ่มหนำสำราญไม่ได้ หากอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะโผผินบินจากไป การเลี้ยงนกอินทรีจึงต้องเลี้ยงให้หิวไว้อยู่เสมอ จึงจะมีความเพียรพยายามทำการจนสำเร็จได้" เมื่อลิโป้รู้คิดว่าเป็นคำชมจึงดีใจเป็นอันมาก ก็นับว่าตันเต๋งนั้นแก้ไขสถานการได้เป็นอย่างดี