Sunday, August 28, 2011

#71 ลิโป้มีชัยเหนืออ้วนสุด VS


เมื่อตันเต๋งอาสาไปเกลี้ยกล่อมหันเซียม จึงเดินทางขอเข้าไปพบหันเซียม ฝ่ายหันเซียมเห็นเป็นเพื่อนเก่าจะให้เข้าพบ ตันเต๋งจึงบอกว่า หันเซียมนั้นเดิมทีเป็นคนรักบ้านเมืองและราชวงศ์ฮั่น เมื่อครั้งพระเจ้าเหี้ยนเต้ลี้ภัยจาการไล่ตีของลิฉุยกุยกี แต่ก็ได้หันเซียมนั้นช่วยเหลือ ไฉนบัดนนี้จึงมาเข้าด้วยกับอ้วนสุดที่เป็นกฏบหล่ะ


หันเซียมได้ฟังก็รำลึกถึงหนหลังจึงใจอ่อน ตันเต๋งเห็นได้ทีจึงขอให้หันเซียมไปเกลี้ยกล่อมเอียวฮองอีกแรง จากนั้นกองทัพของหันเอียวฮองและหันเซียมจึงไม่ได้เข้าด้วยกับลิโป้ เป็นใส้ศึกในกองทัพของอ้วนสุด ต่อมาลิโป้ได้เข้าตีกองทัพอ้วนสุดแตกกระเจิง อ้วนสุดหนีกลับเมืองแต่ก็ไปเจอกองทัพของกวนอูที่เล่าปี่ส่งมาให้ช่วยเหลือลิโป้ กวนอูเข้าตีกองทัพอ้วนสุดอีกครั้ง อ้วนสุดเห็นสู้ไม่ได้จึงรีบหนีกลับเมือง


ลิโป้ได้ชัยชนะจึงให้ กวนอู เอียวฮองและหันเซียมมาเลี้ยงกินโต๊ะและปูนบำเหน็จเงินทองให้ ฝ่ายตันกุ๋ยจึงเสนอให้ลิโป้แต่งตั้งให้ เอียวฮองและหันเซียมที่เข้ามาสวามิภักดิ์นั้นไปเป็นเจ้าเมืองในที่ห่างไกล ลิโป้ก็เห็นด้วย

วิเคราะห์
สาเหตุที่ตันกุ๋ยนั้นเสนอให้เอียวฮองและหันเซียมไปเป็นเจ้าเมืองที่อื่นก็เนื่องจากว่าสองคนนี้เป็นคนเห็นแก่ลาภยศ มีจิตใจโลเล หากได้เป็นขุนนางในเมืองชีจิ๋วเข้าด้วยกับลิโป้แล้ว ตันกุ๋ยและตันเต๋งนั้นก็จะทำการไม่สะดวก แต่หากให้ไปอยู่แดนไกลแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสองพ่อลูก