Sunday, April 24, 2011

#28 ผู้ีถูกสาบแช่ง 10 ทิศ

หลังจากตั๋งโต๊ะเผาเมืองหลวงลกเอี๋ยงแล้วก็มาตั้งราชธานีใหม่ที่เมืองเตียงอัน ก็กำเริมความชั่ว ความโฉด ความโหด และ ความหื่น ออกมา ทำให้ตั๋งโต๊ะได้ฉายาว่า "ผู้ีถูกสาบแช่ง 10 ทิศ"

- ตั๋งโต๊ะตีคนเสมอพระเจ้าเหี้ยนเต้
- แต่งตั้งพักพวกเข้ามาครอบครองขุนนางในเมืองหลวง
- ริบเงินชาวบ้านมาสร้างเมืองหลวงและเข้ากระเป๋าตัวเอง
- ยึดเงินหลวงเข้ากระเป๋าตัวเอง
- คัดเลือกหญิงงานจากชาวบ้านเข้ามาบำเรอตน
- ใช้ราชโองการปลอมตามใจชอบ

ตั๋งโต๊ะแสดงอำนาจของตนโดยการตั้งเตาน้ำร้อนแล้วตัดแขนตัดขาตัดคอผู้คน เอามาลงต้มน้ำร้อนเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดู ขุนนางต่างๆจึงไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งแต่อย่างใดยิงคนชั่วครองเมืองแถมตั๋งโต๊ะยังมีทหารเอกอย่างลิโป้ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมก็ยากที่จะล้มล้ายได้ ขุนต่างที่มีใจรักพระเจ้าเหี้ยนเต้ก็ได้แต่ทอดถอนใจกับการกระทำของตั๋งโต๊ะ ต่างคนต่างก็พยายามหาวิธีกำจัดตั๋งโต๊ะอย่างลับๆ