Sunday, April 3, 2011

#16 โจโฉรวบรวมกำลังพล

หลังจากโจโฉได้แยกทางกับตันก๋งแล้วจะรีบเดินทางไปหาบิดาโจโก๋ที่เมืองตันลิว โจโฉจึงเล่าแผนทั้งหมดให้บิดาฟังบิดาได้ฟังก็เห็นด้วยจึงพาไปหาเศรษฐีคนหนึ่งที่รักชาติ ชื่อว่าอุยหอง หลังจากนั้นโจโฉก็ได้คุยแผนการทั้งหมดให้อุยหองฟังอีกที อุยหองได้ฟังก็ยินดีที่จะให้เงินทองเพื่อช่วยเหลือโจโฉ

รุ่งเช้าโจโฉได้ทำธงเขียนไว้ว่า "ซื่อสัตว์ต่อแผ่นดิน จงรักภักดีต่อฮ่องเต้" ติดไว้ที่้บ้านและรับสมัครกำลังทหารเพื่อล้มล้างตั๋งโต๊ะ ชาวบ้านต่างก็มาสมัครเป็นอันมากเพราะต่างก็โกรธแค้นตั๋งโต๊ะเป็นทุนเดิม กองทัพของโจโฉเติบโตอย่างรวมเร็ว ได้ 2 พี่น้องตระกูล "แฮหัว" มาร่วมทัำพ นั่นคือ แฮหัวตุ้นและแฮหัวเอี๋ยน "แฮหัว" นั้นเป็นสกุลเดิมของโจโฉ อีกทั้งยังได้ 2 พี่น้องสกุล "โจ" มาอีก 2 คนคือ โจหยินและโจหอง อีกทั้งยังได้ ลิเตียนและงักจิ้น 2 คนที่เคยร่ำเรียนกันมาแต่ก่อน ทุกคนต่างก็สมัครพรรคพวกเข้าร่วมกับโจโฉเป็นอย่างมาก นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพโจโฉ มีขุนพลทีมีฝีมือ 6 คนคือ แฮหัวตุ้น แฮหัวเอี๋ยน โจหยิน โจหอง ลิเตียน งักจิ้น

ซึ่งในอนาคตต่อไป ก๊กของโจโฉนั้นจะเป็น 1 ใน 3 ก๊ก