Sunday, April 3, 2011

#18 อ้วนเสี้ยวผู้นำทัพ 18 หัวเมือง

หลังจากกองทัพ 18 หัวเมืองเข้ามาร่วมกันด้วยอุดมการเดียวกันคือปราบทรราชตั๋งโต๊ะแล้ว โจโฉก็เสนอให้มีผู้นำทัพเพียง 1 คน โจโฉได้เสนอให้ อ้วนเสี้ยว เป็นผู้นำของทัพ 18 หัวเมือง มาถึงตรงนี้ก็เป็นที่สงสัยเช่นกันว่า ทำไม? โจโฉถึงไม่เสนอตัวเองเป็นซะเองทั้งที่ความสามารถต่างๆในที่นั้น โจโฉ นั้นมีความสามารถมากกว่าคนอื่น อาจเป็นเพราะว่า
1.การที่เสนอให้อ้วนเสี้ยวเป็นหัวหน้านั้นเพราะอ้วนเสี้ยวมาจากตระกูลที่ใหญ่และเป็นตระกูลดังมาหลายอยายุคนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
2.โจโฉไม่ต้องการออกตัวว่าตัวเองคิดการใหญ่จึงไม่กล้าที่จะแสดงให้คนอื่นได้รับรู้
3.โจโฉเป็นเพื่อนกับอ้วนเสี้ยวคิดว่าด้วยความสามารถของตัวเองน่าจะสามารถบังคับอ้วนเสี้ยวได้แต่มารู้ทีหลังว่าตัวเองคิดผิด เพราะอ้วนเสี้ยวเป็นผู้นำที่ไม่ได้เรื่องเอามากๆ

หลังจากอ้วนเสี้ยวได้เป็นผู้นำทัพ 18 หัวเมือง ก็บ้ายศบ้าอำนาจตามประสานิสัย แต่ไม่มีความคิดหรือแผนการอะไรเลยกำลัง 18 หัวเมืองมากก็เหมือนมีน้อย เมื่อตั๋งโต๊ะรู้ว่ากองทัำพ 18 หัวเมืองมาตั้งไกล้กับเมืองหลวงจึงสั่งลิโป้ออกไปรบ แต่ ฮัวหยง ขุนพลอีกคนของตั๋งโต๊ะรับอาสาไปเองพร้อมทั้งกล่าวว่า
"จะเชือดไก่ทำไมต้องใช้มีดฆ่าโค" กะอีแค่กองทัำพ 18 หัวเมืองไม่จำเป็นต้องถึงมือลิโป้ก็ได้
ฮัวหยงได้เข้ารบกับทหารกองทัพ 18 หัวเมืองได้รบแบบตัวต่อตัวกับแม่ทัพหลายคน ก็สามารถฆ่าแม่ทัำำพของกองทัพ 18 หัวเมืองได้ทุกคน ตอนนี้กองทัพ 18 หัวเมืองนั้นได้เสียขวัญเป็นอย่างมาก อ้วนเสี้ยวบอกเสียดายที่ทหารเอกของเรา งันเหลียง บุนทิว ยอดฝีมือไม่ได้อยู่ด้วย ไม่งั้นก็คงส่งออกไปตัดหัวฮัวหยงเสียแล้ว อ้วนเสี้ยวถามแม่ทัำำพของ 18 หัวเมืองว่าจะมีใครกล้าออกไปสู้รบกับฮัวหยงหรือไม่ ต่างคนก็ต่างมองตากัน ไม่กล้าที่จะไป มันใดนั้นมีเสียงอาสามาจากข้างหลังดังมา เสียงนั้นก็คือ "กวนอู"