Sunday, April 10, 2011

#20 สามพี่น้องสวนท้อสู้กับลิโป้

หลังจากที่กวนอู อาสาไปตัดหัว ฮัวหยง เตียวหุยน้องเล็กแห่งสวนท้อของเล่าปี่ก็ต้องการทำผลงานบ้าง จึงขออาสาไปจับตั๋งโต๊ัััะมา อ้วนสุด(น้องอ้วนเสี้ยว) จึงตะหวาดด่าเตียวหุยว่า เป็นทหารต่ำไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง บักอาจมาอาสา จากนั้นจึงไล่เตียวหุยออกไป โจโฉเห็นเหตุการณ์มาตลอดจึงเข้ามาห้ามแล้วจึงพูดว่า ในสงครามแบบนี้ไม่ควรถือยศถือศักดิ์ ใครเก่งกล้ามีความสามารถเราควรจะผลักดันจึงจะถูก แต่อ้วนสุดนั้นงอแงบอกว่า ถ้าเห็นแก่ทหารเลวพวกนี้ตนเองก็ไม่ขออยู่ร่วมกองทัพต่อไป

โจโฉเห็นท่าไม่ดีเดี๋ยวจะเสียการใหญ่จึงบอกกองซุนจ้านให้นำตัว 3 พี่น้องสวนท้อออกไปก่อน เตียหุยฮึกฮัด ด่าอ้วนสุดไปจนสุดทาง ภายหลังจากนั้นโจโฉจึงแอบไปเลียงส่ง 3 พี่น้องสวนท้อเป็นการผูกใจไว้อีกชั้น อีกทั้งยังเ่อ่ยปากชวนเล่าปี่มาทำการด้วย แต่เล่าปี่นั้นปฎิเสธบอกว่าหากยังเข้าร่วมกับโจโฉเดี๋ยวกองทัพ 18 หัวเมืองจะว่าเอา เพราะพึ่งถูกไล่มาเมื่อกี้ โจโฉก็เสียดายเป็นอย่างยิ่ง

วิเคราะห์
โจโฉนั้นเป็นผู้นำที่ไม่ถือยศถือศักดิ์ มองฝีมือเป็นหลักใครทำดีก็สนับสนุน ใึคร่รักคนเก่งต้องการเอามาเป็นพวกด้วย จึงทำการผูกใจไว้และชักชนมาเป็นพวก เพราะโจโฉก็คงรู้ว่าในอนาคตนั้น เล่าปี่คงเป็นคู่แข่งคนสำคัญของตัวเองในภายภาคหน้า
ส่วนเล่าปี่จากสาเหตุที่ไม่ยอมเข้าร่วมกับโจโฉ เล่าปี่เองคงไม่อยากเป็นเบี้ยล่างใคร เล่าปี่เองก็คงจะรู้ว่าโจโฉนั้นเป็นคู่แข่งคนสำคัญของตัวเองในภายภาคหน้าเช่นกัน

VS
หลังจากฮัวหยงตาย ตั๋งโต๊ะโกรธมากจึงสั่งให้ลิโป้เป็นแม่ทัพใหญ่ออกรบ ส่วนกองทัพ 18 หัวเมืองรู้ว่าลิโป้ซึ่งมีฝีืมือเก่งกว่าฮัวหยงหลายเท่า มารบด้วยตัวเองจึงกลัวไม่มีใครกล้าออกไปสู้รบด้วย ทันใดนั้นเอง เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย จึงควบม้า ออกไปรบกับลิโป้ การรบครั้งนี้เป็นการรุม 3 ต่อ 1 ลิโป้เองจึงไม่อาจสู้ฝีมือ 3 พี่น้องได้จึงรีบถอยทัพกลับไป