Sunday, April 24, 2011

#25 อ้วนเสี้ยวยึดเมืองกิจิ๋วฮันฮกรู้ว่ากองซุนจ้านจะมีตีก็ตกใจ อีกทั้งรู้ว่า 3 พี่น้องสวนท้อนั้นได้ทำราชการอยู่กับกองซุนจ้าน อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้เห็นฝีมือของ กวนอู มาแล้วก็เลยเกิดความกลัวประชุมหารือรับมือกัน สุดท้ายก็ต้องส่งหนังสือขอความช่วยเหลือจากอ้วนเสี้ยวเพราะคิดว่าตัวเองเคยมีคุณแก่อ้วนเสี้ยวมาก่อน

วิเคราะห์
นี่ก็เป็นการตัดสินใจผิดพลาดของฮันฮกที่ไม่รู้ใจคนอย่างอ้วนเสี้ยว อีกทั้งยังมีตัวอย่างให้เห็นแล้วตั้งแต่สมัยโฮจิ๋นเรียกตั๋งโต๊ะเข้าเมือง แล้วตั๋งโต๊ะก็ยึดเมือง คราวนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคราวนั้น

หลังจากอ้วนเสี้ยวได้เข้ามาเมืองกิจิ๋วก็ได้ยึดอำนาจไว้ทั้งหมดสิ้น แต่งตัวพวกของตัวเองเป็นขุนนางแล้วถอดฮันฮกออกจากตำแหน่งเจ้าเมือง ฮันฮกเสียใจเป็นอย่างมากที่หลงเชื่อคนอย่างอ้วนเสี้ยว จากนั้นจึงหนีไปอยู่เมืองตันลิว ก็เป็นว่าอ้วนเสี้ยวนั้นใช้เวลาเพียง 1 วันยึดเมืองกิจิ๋วไว้เป็นของตัวเองโดยไม่เสียทหารซักคนกองซุนจ้านเมื่อรู้ว่าอ้วนเสี้ยวเข้าไปยึดเมืองกิจิ๋วได้แล้วก็แปลกใจว่าอ้วนเสี้ยวนั้นทำไมถึงเข้าไปยึดก่อนตามที่ได้นัดหมายไว้ ใจนึงก็คิดว่าตัวเองเสียรู้ว่าเป็นเครื่องมือให้อ้วนเสี้ยว จึงตัดสินใจส่งจดหมายไปหาอ้วนเสี้ยวเพื่อทวงสินบนที่เคยให้ไว้ จึงส่งกองซุนอวดไปเมืองกิจิ๋ว แต่ก็ไม่สำเร็จแถมถูกอ้วนเสี้ยวใช้อุบายสังหารกองซุนอวดตายแล้วป้ายความผิดให้ตั๋งโต๊ะ

กองซุนจ้านเสียรู้ให้แก่อ้วนเสี้ยวก็เสียใจเป็นอย่างมากอีกทั้งกองซุนอวดที่เป็นน้องชายต้องมาตายเสียอีก ดังนั้นกองซุนจ้านจึงรวบรวมกำลังพลเพื่อที่จะไปตีอ้วนเสี้ยวเพื่อล้างแค้น แล้วนี่ก็เป็นสงครามระหว่างขุนพลอีกรอบที่มีสาเหตุมาจากอ้วนเสี้ยว