Friday, July 20, 2012

#163 วางแผนรับมือที่ทุ่งพกบ๋องหน่วยสอดแนวได้มาแจ้งการศึกกับกวนอูและเตียวหุยว่า บัดนี้โจโฉได้รับสั่งให้แฮหัวตุ้นยกทัพใหญ่มาตีเมืองซินเอี๋ย เตียวหุยจึงบอกกับกวนอูการ การศึกครั้งนี้เราควรจะให้ขงเบ้งคิดอ่านเพียงลำพังจะได้เห็นสติปัญญาว่าเก่งจริงหรือไม่ เล่าปี่ได้ยินก็ไม่พอใจดุน้องทั้ง 2 แล้วจากนั้นก็เชิญขงเบ้งมาปรึกษาการศึก


เล่าปี่จึงถามขงเบ้งว่า "การศึกครั้งนี้จำทำอย่างไร"

ขงเบ้งจึงถามเล่าปี่ว่า "การศึกจะสำเร็จลุล่วงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอำนาจที่ท่านจะให้แก่ข้าพเจ้า"

[วิเคราะห์] ขงเบ้งพูดครั้งนี้เพื่อที่ต้องการขออำนาจการศึกสูงสุด ตามหลังเมื่อมีคนใหม่เข้ามาร่วมทัพแถมยังข้ามหน้าข้ามตาคนเก่าไปอยู่ตำแหน่งที่สูงและสำคัญเช่นนั้นก็ต้องมีแรงเสียดทานจึงเกิด "วิกฤตศรัทธา" จะเห็นได้ว่ากวนอูและเตียวหุยนั้นเองก็ยังไม่พอใจและไม่เชื่อฟัง ขงเบ้งจึงต้องการอำนาจที่จะสามารถสั่งทั้งกองทัพได้ มิเช่นนั้นขงเบ้งสั่งไปก็ไม่มีใครทำเนื่องจากว่าขาดอำนาจ

เล่าปี่ได้ฟังขงเบ้งก็เข้าใจความหมายจึงมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้แก่ขงเบ้งแล้วสั่งให้น้องทั้ง 2 เชื่อฟังขงเบ้ง หากขัดขืนให้ตัดหัวตามพระอัยการศึก ขงเบ้งจึงสั่งให้ทหารทุกคนมารวมตัวกัน แล้วเล่าปี่ก็แจงต่อหน้าทหารว่าบัดนี้ได้มอบอำนาจให้แก่ขงเบ้งและให้ทุกคนได้ทำตามขงเบ้ง

ขงเบ้งจึงว่า "บัดนี้กองทัพแฮหัวตุ้นยกทัพใหญ่มา ซึ่งกองทัพเรามีกำลังน้อยกว่ามาก แต่เราจะชนะกองทัพของแฮหัวตุ้นได้ที่เนินพกบ๋องนอกเมืองซินเอี๋ย ซึ่งมีภูมิประเทศจะมีเขาอีสันอยู่ข้างขวา มีป่าอันหลิมอยู่ทางซ้าย มีทางเดินคับแคบ ข้าศึกมากก็เหมือนน้อยเราจะใช้ไฟทำลายกองทัพของแฮหัวตุ้น"

โดยจะมีแผนการดังนี้

1.ให้จูล่งคุมทหารไปท้ารบกับแฮหัวตุ้น ห้ามชนะเป็นอันขาดต้องแพ้แล้วหลอกให้แฮหัวตุ้นเข้ามายังป่าอันหลิม

2.ให้เล่าปี่คุมทหารไปช่วยจูล่ง หลังจากจูล่งแพ้ให้ออกไปรบกับแฮหัวตุ้นรอบที่ 2 โดยห้ามชนะ จากนั้นก็หลอกให้แฮหัวตุ้นเข้ามาป่าอันหลิม


3.ให้กวนเป๋งกับเล่าฮองสุ้มทางทิศใต้ของป่าอันหลิมเมื่อได้ยินเสียสู้รบครั้งที่ 2 เกิดขึ้นให้นำไฟเผาทัพของแฮหัวตุ้นได้


4.ให้กวนอูและเตียวหุยไปสุ้มณ.เชิงเขาอีสันและให้เตียวหุยสุ้มอยู่ป่าอันหลิม หากกองทัพของแฮหัวตุ้นผ่านมาก็ให้ผ่านไปเสียก่อนรอแสงเพลิงทางทิศใต้สว่างขึ่นเมื่อใดให้ยกทัพไปตีกองหลังเสบียงทันที

เมื่อหลายตอนที่แล้วผมลืมพูดถึงเล่าฮอง
(เล่าปิดได้มอบให้เค้าฮองให้แก่เล่าปี่ เค้าฮองจึงเป็นลูกบุญธรรมของเล่าปี่โดยเปลี่ยนชื่อจาก เค้าฮองมาเป็นเล่าฮอง ตอนที่เล่าปี่รับเล่าฮองมาเป็นลูกบุญธรรม กวนอูได้พูดกับเล่าปี่ว่า "เหตุไฉนท่านจึงเอาผู้อื่นมาเป็นลูก นานไปเห็นจะได้ความเดือดร้อน" เล่าฮองจึงเป็นบุตรบุญธรรมและเป็นทหารในสังกัดของเล่าปี่ตั้งแต่นั้นมา)