Monday, July 16, 2012

#159 เปิดศึกเมืองกังแฮซุนกวนนั้นได้รวบรวมพลเพื่อที่จะทำตามยุทธศาสตร์ของโลซกคือการขยายอำนาจตีเมืองกังแฮและเมืองเกงจิ๋ว ซุนกวนเริ่มด้วยการตีเมืองกังแฮที่มีหองจอเป็นเจ้าเมือง อีกทั้งซุนกวนต้องการล้างแค้นให้ซุนเกี๋ยนที่เป็นบิดา

เล่งโฉผู้เป็นบิดาของเล่งทองที่เป็นทหารของซุนกวนได้ออกไปทำศึกกับเมืองกังแฮ หองจอได้ส่งทหารที่มีฝีมือนั่นคือ กำเหลง ทั้ง 2 เมืองใช้เรือรบกัน กำเหลงเชี่ยวชาญการสงครามมากกว่าจึงสังหารเล่งโฉตาย


เล่งทองเห็นผู้เป็นบิดาถึงแก่ความตายก็โกรธกำเหลงเป็นอันมาก กำเหลงและเล่งทองนำทัพเรือปะทะกันอย่างดุเดือด กำเหลงกลัวจะเสียทีจึงรีบถอยทัพ ซุนกวนก็เกรงว่าฝ่ายตัวเองจะเสียทีจึงสั่งให้เล่งทองถอยทัพกลับ

ซุนกวนได้พักรบกับหองจอเมืองกังแฮและจากนั้นซุนกวนได้แต่งตั้งให้จิวยี่ผู้บัญชาการทหารเรือทั้งหมดของแคว้นกังตั๋งและฝึกซ้อมทหารเรือเพื่อที่จะทำสงคราม


ต่อมาไม่นานนางงอฮูหยินผู้เป็นมารดาซุนกวนก็เกิดอาการป่วยหนักและรู้ว่าตัวเองนั้นไม่รอดจึงสั่งให้จิวยี่และเตียวเจียวเข้ามาพบจากนั้นก็สั่งเสียเตียวเจียวและจิวยี่ฝากฝักให้ช่วยเหลือซุนกวน

จากนั้นก็สั่งเสียซุนกวนว่า ภารกิจการบ้านงานเมืองของกังตั๋งและตระกูล "ซุน" ของเรานี้มอบไว้แก่เจ้าแล้ว จะคิดอ่านทำการสิ่งใดจงปรึกษาหารือด้วยเตียวเจียวและจิวยี่ จากนั้นก็หันไปสั่งน้องสาวของตันที่เป็นเมียของซุนเกี๋ยนอีกคนว่าให้ดูแลเหล่าลูกๆแทนตนด้วยจากนั้นพระแม่แห่งกังตั๋งก็จากไป


จากนั้นซุนกวนก็ได้แต่งตั้งน้องของแม่เป็นง่อก๊กไท่แห่งกังตั๋งตั้งแต่นั้นมา ซึ่งแต่ก่อนนั้นหลังจากงอฮูหยินให้กำเนิดซุนกวนมาก็มีสุขภาพไม่ดีจึงได้น้องสาวของตนที่ดูแลซุนกวนลูกของตนตั้งแต่นั้นมา ซุนกวนจึงนับถือแม่น้า(งอก๊กไท่) เป็นดั่งแม่คนที่สอง