Friday, March 11, 2011

#8 พระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนพระเจ้าเลนเต้นั้นเมื่อเสวยสุขมานานสภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมไกล้จะสิ้นพระชน ขณะนั้น 10 ขันทีที่อยู่เบื้องหลังของอำนาจพระเจ้าเลนเต้ก็เกิดอาการอยู่ไม่ได้แล้วจึงต้องเข้าร่วมกับขั้วอำนาจใหม่ซึ่งจะเป็นฮ่องเต้รัชกาลต่อไป คือ หองจูเปียน และ หองจูเหียบ โดย หองจูเปียนนั้นมีอายุมากกว่าแต่มีสติปัญญาน้อยกว่า โดยเด็กทั้ง 2 นี้มี ตังไทเฮา และ แม่นางโฮเฮา เป็นเบื้องหลัง

ตังไทเฮานั้นเป็นแม่บูญธรรมของพระเจ้าเลนเต้ ได้รับเลี้ยง หองจูเหียบ ไว้ เพราะ หองจูเหียบ เสียแม่ในเยาว์วัย หองจูเหียบ นั้นเป็นลูกของพระเจ้าเลนเต้

แม่นางโฮเฮาเป็นมเหสีของพระเจ้าเลนเต้  และเป็นน้องสาวของ โฮจิ๋น ดังนั้นสกุลโฮถึงได้ครองอำนาจในวังหลวง โฮจิ๋นไม่รู้เรื่อการเมืิอง มีอำนาจได้เพราะน้องสาว  แม่นางโฮเฮานั้นมีราชบุตรชื่อ หองจูเปียน ซึ่งต้องการให้ครองราชต่อจากพระเจ้าเลนเต้หลังจากสิ้นพระชนแล้วตัวเองกับพี่ชายก็จะได้ยึดกุมอำนาจไว้ทั้งหมด

10 ขันทีนั้นต้องการให้ หองจูเหียบ ครองราช เพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายสกุลโฮได้ครองอำนาจ เพราะสกุลโฮนั้นตอนนี้ได้ครองอำนาจทหารไว้หมดซึ่งเ้ป็นอันตรายในภายภาคหน้า

หลังพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชน โฮจิ๋น จึงก็เลยปรึกษากับลูกน้อง ในขณะนั้น โฮจิ๋นมีลูกน้องคนสำคัญอยู่ 2 คน คนแรกคือ โจโฉ ที่กล่าวมาข้างต้น อีกคนคือ อ้วนเสี้ยว ซึ่งสืบต่อขุนนางมา 3 รุ่น เป็นตระกูลดัง โจโฉได้เสนอให้โฮจิ๋นรีบแต่งตั้ง หองจูเปียน ขึ้นครองราชโดยเร็วเนื่องจากถูกต้องตามประเพณี พี่ครองราชก่อน อีกทั้งตำแหน่งฮ่องเต้จะทิ้งว่างไว้นานไม่ได้ โฮจิ๋นจึงรีบเข้าไปยึดอำนาจโดยเร็วและแต่งตั้ง หองจูเปียน ขึ้นครองราชณ.บัดนั้น