Friday, March 11, 2011

#7 กลียุคก่อนที่จะเป็นสามก๊ก

จากหลายตอนที่ผ่านมาจะเห็นว่า ตัวละครสำคัญๆของ สามก๊ก นั้น ได้ออกมากันแล้ว โดยสามก๊กนั้น โดยประกอบด้วย ก๊กของโจโฉ, ก๊กของเล่าปี่, ก๊กของซุนกวน  (แต่ตอนนี้ซุนกวนยังไม่ปรากฎแต่ที่เห็นตอนนี้คือ ซุนเกี๋ยนนั้นเป็นพ่อของซุนกวน)  ทั้ง 3 คนนี้ได้ก้าวเข้าสู่สนามรบเนื่องจากบ้านเมืองเกิดกลียุคและขบถ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีบทบาท แท้ที่จริงแล้วอาจจะมุ่งหมายเข้าสู่อำนาจก็ว่าได้

โดยโจโฉนั้นได้ก้่าวเข้ามาเป็นทหารในเมืองหลวงซึ่งเป็นคนที่อยู่ไกล้อำนาจมากที่สุด หากเทียบกับ ซุนเกี๋ยนและเล่าปี่ การเมืองที่ไม่เข้มแข็งขุนพลก็ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเ้ด่นกันเพื่อที่จะได้ยึดครองอำนาจสูงสุด