Wednesday, March 9, 2011

#6 ปราบแกนนำโจรโพกผ้าเหลืองหลังจากตั๋งโต๊ะได้แพ้ศึกครั้งแล้วครั้งเล่า พระเจ้าเลนเต้ทรงเรียกตัวตั๋วโต๊ะกลับ แล้วได้มีราชโองการแต่งตั้ง ฮองฮูสง เป็นแม่ทัำพใหญ่แทน แล้วให้ตกไปปราบเตียวก๊ก แตกผ่ายแล้วได้สังหารเตียวก๊ก ส่วนโจโฉได้ไล่ตามตีเตียวโป้เตียวเหลียงไม่ทัน จึงมาเข้าร่วมกลุ่มกับฮองฮูสง

 VS 

ฮองฮูสงร่วมด้วยกับทัพโจโฉ ได้ยกทัพไปรบกับเตียวเหลียง กองทัพฮองฮูสงชนะเตียวเหลียงถึง 7 ครั้ง แล้วสุดท้าย ฮองฮูสงก็ฟันเตียวเหลียงตาย ได้ทหารเชลยศึกมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พระเจ้าเลนเต้ได้ให้ความดีึความชอบให้แก่ฮองฮูสงเป็นจำนวนมาก แล้วฮองฮูสงจึงขอให้พระเจ้าเลนเต้ ปล่อยตัวโลติดที่ถูกใส่ร้าย  พระเจ้าเลนเต้ก็ทรงโปรด แล้วก็ให้โจโฉด้วยเช่นกัน

 VS  

ฝ่ายจูฮีกับเล่าปี่เมื่อรู้ว่าเีตียวโป้ ถอยมาตั้งหลัก จึงรีบเข้าไปตามตี รบกับเตียโป้หลายต่อหลายครั้ง ล้อมเมืองเีตียวโป้ไว้หลายวัน จนทหารเีตียวโป้นั้นแปรพักตร์หักหลังสังหารเีตียวโป้แล้วตัดหัวมาให้เล่าปี่

  VS  

ในทางซุนเกี๋ยนก็เข้าปราบกลุ่มโจรที่เหลือที่เมืองอ้วนเซียปราบปรามทหารรองของกลุ่มโจรได้ทั้งหมดพระเจ้าเลนเต้ได้ให้ความดีความชอบให้ตำแหน่งจูฮีเช่นเดียวกับฮองฮูสง แต่ไม่ได้ให้ปูนบำเหน็ดแก่เล่าปี่ประการใดเลย ความดีความชอบนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานแต่ขึ้นอยู่กับสินบนเท่านั้น....