Monday, March 7, 2011

#5 ศึกโจรโพกผ้าเหลืองครั้งที่ 1

ฝ่ายเตียวก๊ก เตียวโป้ เตียวเหลียง เมื่อจัดกองทัพห้าสิบหมื่นพร้อมแล้วก็ประกาศ สงครามกู้ชาติ เตียวก๊กเองนั้นคุมพลสิบหาหมื่นเขาโจมตีแล้วยึดเมืองต่างๆซึ่งเป็นยุทธศาสตรสําคัญในการบุกเข้ายึดเมือง หลวงต่อไป ฝ่ายกองทัพจากเมืองหลวงที่บัญชาการโดยแม่ทัพโลติดมี ฮองฮูสงและจูฮีเป็นแม่ทัพรองและแม่ทัพหนุนชายแดนเมืองตุ้นก้วน ความศึกทราบถึงเล่าเอี๋ยนเจ้าเมืองอิวจิ๋ว จึงสั่งให้เจาเจ้งนํากําลังพลพร้อมเล่าปี่ กวนอู เตียวหยุ ไปปราบโจร แม้กำลังของท่างเล่าปี่จะมีเพียง 500 นายก็สามารถรบชนะได้ ถึง 2 ครั้ง


ระหว่างทางได้พบกับโลติดที่เป็นอาจารย์ของเล่าปี่ ถูกขึงเพราะถูกพวกขันทีใส่ร้ายทั้งๆที่โลติดได้ไปรบกับโจรโพกผ้าเหลือง เตียวหุยได้ยินก็โกรธจะเข้าไปฆ่าผู้คุมช่วยโลติด แต่เล่าปี่ได้ห้ามไว้เพราะเกรงว่าจะโดนจับขัง
เช่นเดียวกับโลติด หลังจากนั้นก็ได้กลับไปที่เมืองตุ้นก้วนเช่นเดิม

อีกไม่กี่วันตั๋งโต๊ะก็ได้เสียทีแต่ดีที่ได้เล่าปี่และพี่น้องช่วยไว้ ตั๋งโต๊ะจึงขอบคุณแล้วถามว่าพวกท่านอยู่ตำแหน่งใด เล่าปี่ตอบว่า ไม่ได้มีตำแหน่ง เป็นกองอาสาสมัครของประชาชนธรรมดา ตั๋งโต๊ะได้ยินก็ทำท่าทางไม่พอใจ เตียวหุยเห็นไม่พอใจก็จะเข้าไปฆ่าตั๋งโต๊ะ แต่ได้ถูกเล่าปี่ห้ามไว้ เพราะกลัวจะถูกหาว่าเป็นขบถ จึงได้ปล่อยตัวตั๋งโต๊ะไป

ตั๋งโต๊ะผู้นี้จะกลายเป็นทรราชที่โหดเหี้้ยมมาก ในอนาคต.....