Sunday, September 22, 2013

#205 ศึกชิงเมืองลำกุ๋น

ศึกเซ็กเพ็กจบลง ซุนกวนปูนบำเน็จให้จิวยี่เป็นอันมาก จากนั้นก็ประชุมปรึกษากัน ได้ความเห็นว่า จะต้องถือโอกาสนี้เข้ายึดหัวเมืองของแคว้นเกงจิ๋วมาให้จงได้ ซึ่งเมืองลำกู๋นนั้นคือเมืองยุทธศาสตร์

ทางได้เล่าปี่เมื่อรู้ข่าวว่าจิวยี่ยกทัพมาก็แปลกใจจึงได้ปรึกษาขงเบ้งว่าเหตุใดจิวยี่ถึงเดินทางมา ขงเบ้งจึงว่า

ขงเบ้ง : "จิวยี่เห็นทีกำลังจะเตรียมตัวยึดเมืองลำกู๋น เดี๋ยวข้าพเจ้าจะขอหยังเชิงหน่อย ให้ซุนเขียนไปแสดงความยินดีกับจิวยี่ ที่ชนะศึกเซ็กเพ็ก เดี๋ยวจิวยี่ก็คงเผยท่าทีออกมาเอง"

จากนั้นซุนเขียนจึงเดินทางไปหาจิวยี่และมอบของกำนันไปให้ จิวยี่และซุนเขียนต่างก็คุยกันพอเป็นพิธี จิวยี่จึงถามซุนเขียนว่า

จิวยี่ : "บัดนี้เล่าปี่นายท่านอยู่ที่ไหน อยู่ที่เมืองกังแฮหรือไม่?"

ซุนเขียน : "ตอนนี้เล่าปี่นายเราและขงเบ้งอยู่ที่ปากน้ำเมืองอิวกั๋ง"

จิวยี่ตกใจสะดุ้ง พอพูดคุยหอมปากหอบคอแล้วจึงลากลับ โลซกเห็นอาการจิวยี่น่าสงสัยจึงสอบถาม

โลซก : "เมื่อครู่นี้ท่านมีท่าทีแปลกไป เป็นเพราะเหตุใดกันเล่า?"

จิวยี่ : "เล่าปี่กับขงเบ้งไปที่ปากน้ำเมืองอิวกั๋ง เห็นทีจะไปยึดเอาเมืองลำกุ๋น เสียแรงที่เรารบกับโจโฉ เล่าปี่กับขงเบ้งนั้นจะมาชุบมือเปิ่มไป เราเลยสะดุ้ง"

จากนั้นจิวยี่จึงรีบเดินทางไปหาเล่าปี่และขงเบ้ง ขงเบ้งจึงวิเคราะห์ว่าการมาของจิวยี่ครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องการยึดเมืองลำกุ๋นเป็นแน่

ยุทการสามก๊กกำลังจะเกิดขึ้น 2 พันธมิตรกำลังจะแย่งชิง เมืองลำกุ๋น เมืองเกงจิ๋ว และเมืองซงหยง กัน แต่ต่างคนต่างไม่ต้องการเผยท่าทีออกมา โดยฝ่ายเล่าปี่นั้นมีเดิมพันค่อนข้างสูง หากพลาดโอกาสนี้ไปการที่จะขึ้นเป็นใหญ่นั้นคงยาก มาดูกันว่าสติปัญญาของขงเบ้งนั้นจะสามารถทำให้เล่าปี่ขึ้นมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่

 

จิวยี่ยกทัพมาถึงท่าเรือ ขงเบ้งสั่งให้จูล่งยกทัพไปรับ จิวยี่มองเห็นทหารของเล่าปี่ยืนเรียงรายอยู่ท่าน้ำก็สงสัย พอได้พบกับเล่าปี่จึงถามว่า

จิวยี่ : "ท่านยกทหารมาที่นี่หวังจะยกทัพไปตีเมืองลำกุ๋นหรอกหรือ?"

เล่าปี่ : "เรายกทัพมาครั้งนี้เพราะคิดว่าท่านจะยกทัพไปตีเมืองลำกุ๋น ทัพเราจึงยกทัพมาช่วย หากท่านไม่เอาเราก็คงจะไปตีเอา" (เล่าปี่พูดตามที่ขงเบ้งบอกก่อนที่จะมาพบจิวยี่)

จิวยี่ : "ฝ่ายเราเองก็เสียทหาร เสียเสบียงมากมาย อันเมืองลำกุ๋นนี้อยู่ในมือเราอยู่แล้วเหตุใดท่านจึงคิดว่าเราไม่เอาหล่ะ"

เล่าปี่ : "อันเมืองลำกุ๋นนั้น โจโฉได้สั่งให้ทหารเอกโจหยินรักษาเมือง ซึ่งเป็นทหารที่มีฝีมือมากนัก เราเกรงว่าท่านจะไม่สามารถสู้ได้ เราจึงอยากจะเตือนให้ท่านระวัง" (ขงเบ้งใช้ให้เล่าปี่ไปยั่วยุจิวยี่ ซึ่งจิวยี่นั้นแพ้อุบายการยุยง มองคำเตือนเป็นการดูถูก)

จิวยี่ : "หากเราไม่สามารถยึดเมืองลำกุ๋นมาไว้ได้ ท่านจงยกทัพไปตีเอาเถิด"

เล่าปี่ : "ท่านจิวยี่ออกมาพูดแบบนี้ ให้ท่านโลซกและท่านขงเบ้งเป็นพยานก็แล้วกัน"

จากนั้นจิวยี่ก็ลากลับไป เล่าปี่นั้นพูดตาม script ที่ขงเบ้งเอาให้ แต่ก็ไม่รู้แผนการจึงร้อนรนไปถามขงเบ้งว่า

เล่าปี่ : "หากจิวยี่ยึดเมืองลำกุ๋นได้ก่อนเรา เราจะไปอยู่ที่ไหน"

ขงเบ้ง : "ฮ่าๆๆ ก่อนหน้านี้เราบอกให้ท่านยึดเอาเมืองเกงจิ๋ว แต่ท่านไม่ยอมยึด บัดนี้ทำไมกลัวจิวยี่ไปยึดกันเล่า" ขงเบ้งพูดแทงใจดำเล่าปี่

เล่าปี่ : "เดิมทีเมืองนี้เป็นของคนแซ่เดียวกัน เราไม่อาจจะไปแย่งชิง บัดนี้ตกเป็นของโจโฉแล้วเราเลยต้องแย่งชิงกลับคืนมา"

ขงเบ้ง : "ท่านอย่าได้วิตกเลย การนี้เป็นเพียงแค่อุบาย ให้กำลังจิวยี่ไปรบแทน เมื่อรบแล้วใครที่เพลี่ยงพร้้ำเราก็จะซ้ำเติมฝ่ายนั้น"

จากนั้นขงเบ้งจึงสั่งทหารไปเป็น spy ดูการเคลื่อนไหวของสงครามระหว่างจิวยี่และโจหยิน