Saturday, June 18, 2011

#37 เล่าปี่ช่วยโตเกี๋ยม

VS
หลังจากโจโฉและโตเกี๋ยมรบกันได้ 1 ยกแล้ว โตเกี๋ยมก็เลยปรึกษากับ "บิต๊ก" ที่เป็นที่ปรึกษาของตน บิต๊ก เสนอว่าให้ส่งหนังสือไปให้ขงหยงมาช่วย บิต๊กจึงเดินทางไปหาขงหยง แต่ทันใดนั้นเองกองกำลังโจรโพกผ้าเหลืองบุกเมืองปักไฮที่ขงหยงดูแด ขงหยงจึงออกไปรบ แต่กองทัพของหยกศุ้ไม่ได้จึงถอยทัพกลับเมืองทันใดนั้นไทสูจู้ ได้เข้ามาช่วยกองทัพขงหยกสู้กับกองทัพโจรโพกผ้าเหลือง โจรโพกผ้าเหลืองสู้ไทสูจู้ไม่ได้จึงถอยทัพกลับ (ครอบครัวของไทสูจู้นั้นเคยได้รับการช่วยเหลือจากขงหยงมาก่อน) ขงหยกเห็นว่าโจรโพกผ้าเหลือง มีจำนวนมากเกรงว่าจะสู้ไม่ได้จึงขอให้เล่าปี่เจ้าเมืองเพงง้วนก๋วนมาช่วย โดยให้ไทสูจู้เป็นคนเดินทางเอาหนังสือไปให้
เมื่อเล่าปี่ได้รับหนังสือก็มาช่วยขงหยกปราบโจรโพกผ้าเหลืองปกป้องราชวงศ์ฮั่น ยกทัพไปช่วยเมืองปักไฮ พร้อมทั้ง กวนอู เตียวหุย และ ไทสูจู้ กองทัพเล่าปี่จึงบุกเข้าไปช่วยสู้รบกับโจรโพกผ้าเหลืองจนแตกกระเจิง โจรโพกผ้าเหลืองบางส่วนไม่มีทางสู้จึงขอเข้าร่วมกองทัพเล่าปี่
หลังจากเล่าปี่มีชัยต่อโจรโพกผ้าเหลืองแล้วขงหยงจึงขอให้เล่าปี่ไปช่วยโตเกี๋ยมจากการรุกรานของโจโฉ เล่าปี่รับคำแต่ขอกลับไปยืมทหารม้ากับกองซุนจ้านเสียก่อน

เล่าปี่จึงเดินทางกลับมายังเมืองปักเป๋งขอยืมทหารม้ากับกองซุนจ้านและก็ขอยืมตัว จูล่ง ติดไปด้วย


ตันเต๋งที่ปรึกษาของโตเกี๋ยมอีกคนก็ไปขอความช่วยเหลือจาก เต๊งไก๋ เจ้าเมืองเซียงจิ๋วมาช่วยโตเกี๋ยมรับมือกับโจโฉอีกแรง


โจโฉได้กรีธาทัพใหญ่ออกมารบกับเมืองชีจิ๋ว บัดนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นงานหนักเสียแล้วเนื่องจากว่ามีกองทัพของ ขงหยงและเล่าปี่มาช่วยโตเกี๋ยมอีกแรง อีกทั้งกองทัพของโตเกี๋ยมไม่ยอมออกรบด้วย เล่าปี่นั้นพึ่งมาถึงแต่ยังไม่สามารถเข้าไปในเมืองชีจิ๋วได้จึงแบ่งทัพออกเป็น 2 กลุ่มคือให้ กวนอูและจูล่งอยู่ทัพกับขงหยง แล้วเล่าปี่และเตียมหุยตีทัพฝ่าวงล้อมโจโฉเข้าไปยังเมืองชีจิ๋วโจโฉรู้จึงสั่งให้อิกิ๋มสกัดกองทัพของเล่าปี่และเตียวหุย แต่อิกิ๋มสู้เตียมหุยไม่ได้จึงถอยทัพออกมา กองทัพของโจโฉถูกเตียวหุยฆ่าตายเป็นจำนวนมาก ในที่สุดเล่าปี่และเตียวหุยก็ตีฝ่ากองทัพของโจโฉจนเข้าไปในเมืองได้

บัดนี้ขุนศึกต่างก็เข้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจเป็นเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันก็เป็นได้

วิเคราะห์
เล่าปี่นั้นอยู่กับกองซุนจ้านที่เมืองเพงง้วนก๋วนเป็นหัวเมืองเล็กๆและอยู่ไกลอำนาจรัฐเป็นอย่างมาก สาเหตุที่เล่าปี่นั้นเอาร่วมสงครามครั้งนี้คือ
1.เล่าปี่เป็นคนโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนใครเดือนร้อนก็เข้าช่วย ช่วยปราบโจรโพกผ้าเหลืองและไปช่วยขงหยง รบกับโจโฉ
2.เนื่องจากการที่อยู่ห่างไกลอำนาจรัฐและนี่ก็เป็นจุดที่เล่าปี่เข้าไกล้อำนาจมากขึ้น ผู้คนรู้ัจักมากขึ้น ไม่ได้จู่ๆก็เข้ามาแต่กลับโดนเรียกให้เข้ามาช่วย พูดง่ายๆคือไม่ได้เสนอหน้านั่นเอง เล่าปี่ต้องการมองหาอำนาจใหม่ใหม่ฐานที่มั่นที่ใหญ่และมั่นคงกว่าเดิม นั่นก็คือเมืองชีจิ๋ว

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอยากให้ผู้อ่านลองวิเคราัะห์ดูว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนยังไงดูเอาเองนะครับ : )