Tuesday, June 7, 2011

#35 โจโฉตั้งตัวหลังจากโจโฉเริ่มที่จะตั้งตัวได้แล้ว โจโฉจึงมุุ่งเน้นสร้างรากฐานโดยเน้นเรื่องคนเป็นที่สำคัญ แสวงหาคนดีมีฝีมือมาเป็นพวก ตอนนี้โจโฉรู้ว่าข้อด้อยของตัวเองคือ กองทัพของตัวเองนั้นไม่มีผู้มีสติปัญญาพอที่จะมาเป็นหัวแรงสำคัญให้แก่ตนโจโฉจึงเร่งประกาศหาผู้มีสติปัญญาเข้ามารับราชการ   "ซุนฮก" และ "ซุนฮิว" ที่เคยทำงานกับอ้วนเสี้ยวซึ่งทั้ง 2 คนนี้มีสติปัญญาเป็นอย่างมากแต่อ้วนเสี้ยวนั้นไม่เคยสนใจและให้ความสำคัญเลย ทั้ง 2 คนจึงพากันไปสมัครอยู่ด้วยกับโจโฉเมื่อโจโฉได้คุยด้วยจึงรู้ว่า 2 คนนี้มีสติปัญญาเป็นอันมากจึงรับเข้ามาทำราชการด้วย จากนั้นซุนฮกจึงแนะนำให้โจโฉไปเชิญ "เทียหยก" ซึ่งก็เป็นคนมีสติปัญญาเช่นกัน พอโจโฉรู้จึงเร่งตามหาจนพบแล้วได้เชิญมาร่วมก๊กด้วย
จากนั้นเทียหยกจึงแนะนำ "กุยแก" ที่มีอายุยังหนุ่มและมีสติปัญญามากกว่าใครในที่นี้ด้วย เมื่อกุยแกได้มาทำราชการด้วยโจโฉแล้วจึงแนะนำคนที่มีสติปัญญาอีก 4 คน คือ เล่าหัว ลิเกียน มอกาย บวนทง ต่อมาโจโฉได้ทหารเอกเพิ่มขึ้นอีก 2 คนคือ เตียนอุยและอิกิ๋ม โจโฉพอใจในรูปลักษณ์และฝีมือของเตียนอุยเป็นอันมากจึงแต่งตั้งเตียนอุยให้เป็นองครักษ์ประจำตัวณ.บันนั้น..โจโฉได้ที่ปรึกษาเข้าร่วมด้วยเป็นอันมากก็เท่ากับว่าตอนนี้โจโฉมีพร้อมทุกด้านแล้วทั้งกำลังทหาร ขุนพลและที่ปรึกษาด้านการเมืองและการสงครามสรุป กองทัำพของโจโฉ
แม่ทัำพ: โจหยิ่น โจหอง แฮหัวตุ้น แฮหัวเอี๋ยน ลิเตียน งักจิ้น เตียนอุย อิกิ๋ม
ที่ปรึกษา: ซุนฮก ซุนฮิว เทียหยก กุยแก เล่าหัว ลิเกียน มอกาย บวนทง
กองทหาร: 30 หมื่น