Saturday, March 3, 2012

#97กวนอูสังหารกิเหมา
ซุนฮกออกอุบายให้โจโฉวางแผนกำจัดเล่าปี่โดยสั่งให้กีเหมา คิดแผนสังหารเล่าปี่เสียและให้ตันเต๋งมาช่วยปรึกษาแผนการ ต่อมากีเหมาก็เรียกตันเต๋งมาปรึกษา ตันเต๋งนั้นออกอุบายให้ซุ่มทหารไว้ยังประตูเมือง พาเล่าปี่มาก็จัดกสนฆ่าเสีย กีเหมาได้ฟังก็เห็นชอบด้วย

ตันเต๋งได้เดินทางกลับมาที่บ้านก็เล่าความให้ตันกุ๋ยผู้พ่อฟังทุกประการ ตันกุ๋ยติงว่า "เดิมทีเราสองพ่อลูกรับราชการในเมืองชีจิ๋วแต่ครั้งที่โตเกี๋ยมเป็นเจ้าเมือง ครั้นเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองตามพินัยกรรมของโตเกี๋ยมเราก็มีความสุข ต่อมาจนกระทั่งลิโป้ชิงเมืองชีจิ๋วราษฎรได้ความเดือดร้อน  พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงโปรดให้โจโฉมาปราบ  เราพ่อลูกจึงเข้าช่วยโจโฉกำจัดลิโป้จนสำเร็จ ราษฎรจึงมีความสุขขึ้น การที่เราเข้าช่วยโจโฉครั้งนั้นคือการช่วยราชการในราชวงศ์ฮั่น หาใช่เราช่วยเหลือโจโฉเป็นการส่วนตัวหรือยอมเป็นพวกของโจโฉไม่ "ตันเต๋งได้ฟังก็สำนึกผิดรีบขี่ม้าไปแจ้งเล่าปี่ พอถึงกลางทางได้สวนกวนอู เตียวหุย  จึงเล่าแผนการที่กิเหมาจะสังหารเล่าปี่ให้ฟังทุกประการ  กวนอูเตียวหุยได้ฟังก็โกรธเป็นอันมาก กวนอูได้ทำอุบายปลอมตัวเป็นทหารของโจโฉไปรอยังหน้าประตูเมืองในเวลาค่ำ บอกให้กีเหมาเปิดประตูให้ กีเหมามองไม่ถนัดว่าใช่ทหารของโจโฉหรือไม่ กีเหมาจึงพาทหารลงมาดู ปรากฎว่าทหารที่มานั้นไม่ใช่ทหารโจโฉแต่เป็นทหารของกวนอู

กีเหมาตกใจรีบชักม้าเข้าเมืองแต่ตันเต๋งสั่งให้ทหารปิดประตูเมือง กีเหมาเห็นเข้าตาจนจึงสู้ตายกับกวนอู สู้กันได้ไม่นานกวนอูก็เอาง้าวฟันกีเหมาถึงแก่ความตาย


กวนอูเตียวหุยได้เข้าไปรักษาเมืองชิจิ๋วได้ เตียวหุยโกรธกีเหมามากจึงเข้าไปสังหาร ครอบครัวกีเหมาทั้งครอบครัว พอเล่าปี่มาถึงเมืองชีจิ๋วรู้ความเรื่องกวนอูฆ่ากิเหมา เตียวหุยฆ่าล้างตระกูลของกิเหมา ก็โกรธจึงด่าว่าน้องทั้งสองว่า การกระทำเช่นนี้เท่ากับว่า ประกาศสงครามกับโจโฉ


ตันเต๋งจึงออกอุบายให้เต้เหี้ยน ซึ่งเป็นคนที่อ้วนเสี้ยวนับถืออยู่แล้ว ช่วยเขียนจดหมายไปหาอ้วนเสี้ยวร่วมมือกับเล่าปี่กำจัดโจโฉ เล่าปี่ก็เห็นด้วยตามนั้นทุกประการ