Wednesday, March 14, 2012

#103 เตียวสิ้วยอมแพ้
หลังจากเล่าปี่ได้ปล่อย อองต๋ง เล่าต้าย ไปได้ไม่นาน  กวนอู เตียวหุยก็ขี่ม้าไล่ตามหลัง อองต๋ง เล่าต้าย แล้วขู่ว่า หากทั้ง 2 คนนั้นไม่บริสุทธิใจก็จะฆ่าเสีย อองต๋ง เล่าต้าย ได้ยินเช่นนั้นก็ยำเกรงมากกว่าเดิม

วิเคราะห์
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการของเล่าปี่ที่ปล่อยตัวอองต๋ง เล่าต้ายไป แต่กลัว 2 คนนี้กลับมาคิดร้ายต่อตนอีกจงส่งกวนอูเตียวหุยไปขู่ช้ำอีกครั้ง

 

กวนอู และ เตียวหุยก็ขี่ม้ากลับเมือง เล่าปี่จึงเรียกทั้ง 2 เข้ามาประชุมการรับมือกับโจโฉอีกครั้ง เพราะเล่าปี่นั้นรู้อยู่แล้วว่าโจโฉนั้นคงไม่ฟังคำของ อองต๋งกับเล่าต้าย ยังไงโจโฉก็ต้องเข้ามาตีเมืองชีจิ๋วแน่ๆ

หลังจากคุยกันก็ได้แผนดังนี้
- ให้กวนอูคุมทหารนำครอบครัวของเล่าปี่ไปอยู่ที่เมืองแห้ฝือ
- ให้ซุนเขียนกับตันหยง บิต๊ก บิฮอง คุมทหารอยู่รักษาเมืองชีจิ๋ว
- ส่วนเล่าปี่กับเตียวหุยคุมทหารไปรักษาเมืองเสียวพ่ายซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน

 

หลังจากอองต๋งและเล่าต้ายกลับไปรายงานแก่โจโฉ โจโฉก็โกรธที่ทหารทั้ง 2 เสียรู้เล่าปี่ จังสั่งให้นำตัวทั้ง 2 ไปประหาร แต่ขงหยงก็ได้มาห้ามปรามไว้

 

จากนั้นโจโฉจึงปรึกษาขงหยงว่า จะทำอย่างไรต่อไปดี ขงหยงจึงบอกว่า ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวไม่ควรออกรบ ควรที่จะรีบเร่งไปเกลี้ยกล่อมเตียวสิ้วกับเล่าเปียวจะดีกว่า โจโฉได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นด้วย

 

จากนั้นโจโฉก็สั่งให้เล่าหัวไปทำการเกลี้ยกล่อมเตียวสิ้ว เล่าหัวได้เดินทางไปยังเมืองของเตียวสิ้วพบกับกาเซี่ยง ทั้ง 2 ก็ได้คุยกันจนกาเซี่ยงเอนเอียงไปด้วย

 

วันต่อมากาเซี่ยงได้เข้าไปพบเตียวสิ้วแล้วก็โนมน้าวเตียวสิ้วให้เข้าร่วมกับโจโฉ ไม่ทันนานทูตของอ้วนเสี้ยวก็มาถึงซึ่งทูตของอ้วนเสี้ยวนั้นก็มาเกลี้ยกล่อมเตียวสิ้วเหมือนกัน เตียวสิ้วนั้นรู้ดีว่าหากไปเข้าร่วมกับอ้วนเสี้ยวนั้นก็รู้ว่าอ้วนเสี้ยวไม่สามารถที่จะชนะโจโฉได้แน่ๆ จึงยอมเข้าร่วมกับโจโฉ

เตียวสิ้วได้เดินทางไปหาโจโฉที่เมืองฮูโต๋ โจโฉก็ดีใจเป็นอันมาก จึงแต่งตั้งให้เตียวสิ้วเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและแต่งตั้งกาเซี่ยงเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่บัดนั้น