Thursday, March 8, 2012

#99 ตันหลิมพรรณาความชั่วของโจโฉ
ก่อนที่จะเดินทางกำจัดโจโฉ กัวเต๋าได้เสนอแผนการให้เขียนพรรณนาความชั่วช้าที่เป็นเผด็จการทรราชย์ของโจโฉให้ปรากฏก่อน ค่อยเดินทัพเข้าตี อ้วนเสี้ยได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นด้วย
จึงสั่งให้ตันหลิมซึ่งเคยเป็นอาลักษณ์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮั่นเต้เขียนสารนั้นขึ้น แล้วนำไปให้แก่โจโฉ ความว่า


"ครั้งก่อนฮ่องเต้อ่อนแอ เตี๋ยวโก๋หยาบช้า ยึดกุมอำนาจ เอาแต่ใจตัวเอง ขุนนางทั้งหลาย ไม่กล้าโต้แย้ง ในที่สุดก็ล่มจม  ราชวงเสื่อมเป็นที่น่าอับอาย
โจโฉเป็นหลานโจเท้ง ขันทีชั่วช้า คบพวกกังฉิน ช่อราษบังหลวง โกงบ้านกินเมือง โจโก๋พ่อมัน เดิมเป็นขอทาน เขาขอมาเลี้ยง จากนั้นได้เป็นขันที ล่อลวงฮ่องเต้ จนมีอำนาจ
โจโฉไม่มีศีลธรรม เหี้ยมโหดโฉดชั่ว"

ขณะนั้นโจโฉเริ่มป่วยทางประสาท มีอาการเครียดและปวดศีรษะเป็นประจำ แต่อาการยังไม่รุนแรงนัก ในขณะที่โจหองนำสำเนาแถลงการณ์ของอ้วนเสี้ยวไปมอบนั้น โจโฉกำลังนอนรักษาตัวอยู่ ครั้นได้อ่านแถลงการณ์จบแล้ว โจโฉโกรธเหงื่อออกทุกเส้นขน อาการดีขึ้นมาทันตาเห็น
 จึงถามโจหองว่าใครเป็นผู้แต่งแถลงการณ์ฉบับนี้   โจหองรายงานว่าเท่าที่ทราบมานั้นตันหลิมอดีตอาลักษณ์ในพระเจ้าฮั่นเต้เป็นผู้แต่งแถลงการณ์ฉบับนี้


โจโฉได้ยินชื่อตันหลิมจึงว่า "อ้วนเสี้ยวคิดทำการใหญ่ก็มีสติปัญญาอยู่ แต่หาทหารเอกที่มีฝีมือมิได้ ถ้าพร้อมกันทั้งสองประการ เห็นอ้วนเสี้ยวจะคิดการใหญ่ตลอด เสียดายตันหลิมเป็นคนมีสติปัญญา ซึ่งไปอยู่กับอ้วนเสี้ยวนั้นเห็นจะป่วยการเสียเปล่า"
ขงหยงให้ความว่า "อ้วนเสี้ยวยกทัพมาครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ยากที่จะรับมือจึงควรที่จะเจรจาประนีประนอมกัน เห็นทีอ้วนเสี้ยวจะเลิกทัพกลับไป"


ซุนฮกที่ปรึกษาของโจโฉได้แย้งว่า "อ้วนเสี้ยวผู้นี้แม้จะมีกำลังทหารเป็นอันมาก แต่ขาดสติปัญญาความคิด การที่จะไปเจรจาประนีประนอมตามที่ขงหยงเสนอย่อมเป็นการไม่ชอบ"

โจโฉเห็นด้วยกับซุนฮกเตรียมกำลังไพร่พลรับมืออ้วนเสี้ยว

วิเคราัะห์
กัวเต๋าได้เสนอแผนการเขียนจดหมายประกาศด่าโจโฉก่อนที่จะยกทัพไปเนื่องจากว่า ต้องการให้ทั้งแผ่นดินได้รู้ความชั่วของโจโฉ ดังนั้นอ้วนเสี้ยวก็จะได้เป็นกองทัพธรรมโดยปริยาย แต่แผนการนี้ไม่ได้ทำให้โจโฉรู้สึกอับอายแต่อย่างใดเลยกลับทำให้โจโฉนั้นหายป่วยด้วยโรคประสาทเสียอีก