Sunday, March 4, 2012

#98 อ้วนเสี้ยวเปิดสงครามกับโจโฉจากนั้นเต้เหี้ยนก็ได้มีหนังสือไปถึงเล่าปี่และอ้วนเสี้ยว ให้ร่วมมือกันแก้ไขสถาณ์การ เมื่ออ้วนเสี้ยวรับจดหมายก็ยังมีความเคืองแค้นเล่าปี่ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้อ้วนสุดผู้น้องต้องตาย แต่อ้วนสุดก็มาคิดๆดู ต้นเหตุน่าจะเป็นโจโฉมากกว่าเพราะโจโฉคงรับสั่งให้เล่าปี่ทำการ คิดๆไปก็ลังเล จังเรียกที่ปรึกษามาประชุมกัน


เตียนห้อง &  ชีสิว ไม่เห็นด้วยกับการยกกองทัพไปตี แต่ สิมโพย & กัวเต๋า เห็นด้วยกับการทำสงคราม


อ้วนเสี้ยนเห็นที่ปรึกษามีความเห็นไม่ลงรอยกันก็เกิดลังเล ทันใดนั้น เขาฮิว ก็เข้ามาที่ประชุมทีหลัง อ้วนเสี้ยวจึงถามทั้งสอง

เขาฮิวจึงตอบว่า "ครั้งนี้ทหารท่านก็มีเป็นอันมาก ถ้าจะไปช่วยเล่าปี่ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์อันมีกำลังน้อยจะได้กำจัดโจโฉซึ่งเป็นศัตรูราชสมบัติได้ เหมือนท่านช่วยกู้แผ่นดินไว้ ความชอบก็จะมีแก่ท่านไปภายหน้า"

อ้วนเสี้ยวได้ยินดังนั้นก็ตัดสินใจร่วมมือกับเล่าปี่ยกทัพไปตีโจโฉอ้วนเสี้ยวให้งันเหลียง บุนทิวเป็นกองทัพหน้า 2 ทหารเอก ให้สิมโพยเป็นปลัดทัพ มีอำนาจหน้าที่บัญชาการกองทัพทั้งปวง ตัวอ้วนเสี้ยวเป็นทัพหลวง คุมทหารม้าสิบห้าหมื่น ทหารเดินเท้าสิบห้าหมื่น ให้เตียนห้อง เขาฮิว ซุนขามเป็นที่ปรึกษา การจัดกองทัพของอ้วนเสี้ยวครั้งนี้นับว่าเป็นกองทัพใหญ่ที่สุดหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทัพปฏิวัติในยุคสมัยของตั๋งโต๊ะ ครั้นจัดแจงกองทัพเสร็จแล้วให้เตรียมวันฤกษ์ดีเพื่อเคลื่อนทัพต่อไป

แล้วนี่ก็เป็นการเปิดตัวบรรดาแม่ทัพ & ที่ปรึกษาของก๊กอ้วนเีสี้ยว