Thursday, February 9, 2012

#90 พระเจ้าอาเล่าปี่
โจโฉพาเล่าปี่กลับเมืองหลวงเข้าเฝ้าพระเจ้าเหี้ยนเต้และเสนอปูนบำเหน็จแก่ทหารพร้อมทั้งกราบทูลว่าเล่าปี่นั้นทำราชการกับโจโฉมีความดีความชอบเป็นอันมาก พระเจ้าเหี้ยนเต้เห็นรูปลักษณ์ของเล่าปี่ก็ทรงคิดว่าเล่าปี่นั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดา ทรงถามเล่าปี่ว่า มาจากเชื้อสายไหน

เล่าปี่กราบทูลว่า "ข้าพเจ้าเป็นบุตรของเล่าเหงและบิดาข้าพเจ้าสือบเชื้อสายมาจากพระเจ้าจางอ๋อง โอรสพระเจ้าฮั่นเกงเต้ เป็นหลานเล่าฉอง"พระเจ้าเหี้ยนเต้ฟังคำกราบทูลของเล่าปี่แล้วจึงมีรับสั่งให้อาลักษณ์เอาทำเนียบพระราชวงศ์มาตรวจสอบ อาลักษณ์ตรวจสอบแล้วกราบทูลว่าเล่าปี่เป็นเชื้อสายของพระเจ้าฮั่นเกงเต้ ลำดับศักดิ์แล้วมีฐานะเป็นพระเจ้าอาของพระองค์  นับแต่นั้นมาพระเจ้าเหี้ยนเต้ก็ทรงนับถือเล่าปี่ว่าเป็นพระเจ้าอา
ต่อมาซุนฮกที่ปรึกษาของโจโฉได้เข้าไปพบโจโฉที่ในจวน แล้วเสนอว่าบัดนี้เล่าปี่มีฐานะและความสำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะพระเจ้าเหี้ยนเต้ทรงถือว่าเป็นพระญาติ มีศักดิ์เป็นถึงพระเจ้าอา ดังนั้นนานไปเล่าปี่ก็จะเติบใหญ่ขึ้น และจะเป็นอันตรายต่อท่าน

โจโฉจึงว่า ถึงแม้ตำแหน่งเล่าปี่จะใหญ่โตประการใด และถึงแม้ว่าเล่าปี่จะมีฐานะเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ แต่อำนาจสิทธิขาดในราชการทั้งปวงอยู่ในน้ำมือเรา อยู่ก็แต่เอียวปิวข้าหลวงคนสนิทในพระเจ้าเหี้ยนเต้ ซึ่งเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับอ้วนเสี้ยว และอ้วนสุดอาจคบคิดกับอ้วนเสี้ยวและอ้วนสุดเป็นไส้ศึกในเมืองหลวง ซุนฮกได้ฟังคำโจโฉแล้วก็เห็นด้วย และเห็นพ้องกันว่าจำเป็นที่จะต้องกำจัดเสียก่อน
โจโฉกับซุนฮกเห็นพ้องกันดังนั้นจึงคิดอ่านวางแผนที่จะกำจัดเอียวปิวเสีย ดังนั้นไม่กี่วันถัดมาจึงมีผู้มาฟ้องร้องต่อโจโฉว่าเอียวปิวมีหนังสือลับไปถึงอ้วนสุด เสนอให้อ้วนสุดยกกองทัพมาตีเมืองหลวง แล้วจะรับเป็นไส้ศึกก่อการจลาจลขึ้นภายในเมืองหลวง ข่าวการจับเอียวปิวแพร่กระพือไปทั่วทั้งเมืองหลวง ทราบไปถึงขงหยงซึ่งมีความสนิทสนมกับเอียวปิว และเชื่อว่าเอียวปิวมิได้กระทำความผิดจึงมาขอเข้าพบโจโฉ


ขงหยงได้เข้ามาคุยกล่าวกับโจโฉจนโจโฉต้องจำนนสุดท้ายจึงต้องปล่อยตัวเอียวปิวไป โจโฉได้แอบอ้างรับสั่งราชโองการปลดเอียวปิวจากขุนนาง การกระทำครั้งนี้ถือว่าโจโฉนั้นได้หมิ่นพระเจ้าเหี้ยนเต้ แต่ขุนนางทุกคนต่างก็เกรงอำนาจโจโฉเทียหยกจึงเสนอให้โจโฉรีบชิงเอาราชสมบัติ โจโฉจึงว่า "บัดนี้ขุนนางซึ่งพระเจ้าเหี้ยนเต้ไว้พระทัยก็มีมากอยู่  เห็นเราจะทำการไม่สำเร็จ เราคิดอ่านจะเชิญเสด็จพระเจ้าเหี้ยนเต้ไปประพาสป่าดูท่วงทีก่อน"

บัดนี้โจโฉกำลังจะได้กระทำดั่งตั๋งโต๊ะที่มีการทดสอบกำลังทางการเมืองของตน