Saturday, February 18, 2012

#92 ราชโองการเลือด

พระเจ้าเหี้ยนเต้ทรงกลับมาจากประพาสป่า ก็เกิดความไม่พอใจที่โจโฉกระทำจาบจ้วงแบบนั้น จึกปรึกษากับแม่นางฮกเฮาที่ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระองค์ ความรู้ไปถึงฮกอ้วน(บิดาของมเหสีฮกเฮา) ฮกอ้วนจึงเสนอให้พระเจ้าเหี้ยนเต้ เรียกตัวตังสินที่เป็นขุนนางซื่อสัตย์คนหนึ่งน่าจะช่วยได้ และให้ทรงเตรียมเตรียมเสื้อคุม พร้อมจดหมายซ่อนจดหมายไว้ข้างในที่ตะเข็บเสื้อ 

พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงเขียนจดหมายด้วยเลือดของตนจากนั้นจึงรับสั่งให้ ตันสิน เข้าเฝ้า แล้วทรงรับสั่งว่า เมื่อถึงบ้านให้เลาะจะเข็บเสื้อออกมาดูแล้วจะรู้ความทุกข์ของเราและจากนั้นให้รีบหาทางช่วยเหลืองอย่างเร่งด่วน สายลับของโจโฉรู้ความจึงไปแจ้งโจโฉว่าบัดนี้พระเจ้าเหี้ยนเต้ได้มีรับสั่งเรียกตังสินเข้าเฝ้าคาดว่าต้องมีอะไรแน่นอน โจโฉจึงรีบเข้าไปในวังไปดักรอพบตังสินที่หน้าประตูทางออก


ตังสินได้บอกโจโฉว่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ทรงให้เข้าเฝ้าเพื่อให้เสื้อรางวัลเมื่อครั้งแต่หนหลังเคยช่วยไว้ โจโฉพยายามถามเพื่อจับพิรุธของตังสินแล้วสั่งให้ตังสินถอดเสื้อออกมาให้โจโฉดู โจโฉตรวจดูไม่พบอะไรจึงถามตังสินว่า

โจโฉ: "เสื้อตัวนี้สวยดีข้าขอได้หรือไม่"
ตังสิน: "เสื้อนี้เป็นเสื้อพระราชทานจากพระเจ้าเหี้ยนเต้ ถ้าท่านอยากได้ข้าพเจ้าจะหาเสื้อตัวอื่นมาให้ แต่ถ้าท่านต้องการเสื้อตัวนี้จริงๆ ข้าพเจ้าก็จะให้"
โจโฉ: "ข้าล้อเจ้าเล่น ของพระราชทานจะแย่งจากท่านได้อย่างไร"

จากนั้นโจโฉก็ปล่อยตังสินกลับไป พอตังสินกลับมาถึงบ้านจึงเลาะผ้าออกมาดูพบเห็นจดหมายที่เขียนด้วยพระโลหิตก็เศร้าใจสงสารพระเจ้าเหี้ยนเต้ จากนัั้นก็เิชิญเพื่อนสนิทมาปรึกษาหลายคนคือ จูฮก ตันอิบ โงอ้วน จูลันและม้าเท้ง จากนั้นก็ได้นำเอาราชโองการเลือด ไปชวนเล่าปี่เข้าร่วม ปฏิญาณว่าจะร่วมกันคิดอ่านกำจัดโจโฉ