Sunday, February 12, 2012

#91 พระเจ้าเหี้ยนเต้ประพาสป่า

โจโฉรับรับสั่งแล้วออกจากที่เฝ้าสั่งให้จัดแจงขบวนประพาสป่าล่าสัตว์เป็นขบวนใหญ่และให้เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ตลอดจนขุนนางข้าราชการทั้งปวงเข้าร่วมในขบวนไปยังทุ่งล่าสัตว์   พระเจ้าเหี้ยนเต้ทรงม้าพระที่นั่ง   ในขณะที่ขบวนเสด็จกำลังเคลื่อนอยู่นั้นโจโฉได้ชักม้าขึ้นมาขี่เคียงคู่กับม้าพระที่นั่ง แสดงกิริยาอาการตีตนเสมอพระเจ้าเหี้ยนเต้  บรรดาขุนนางข้าราชการที่อยู่ใกล้กับม้าพระที่นั่งต่างพากันตกตะลึงแต่ไม่มีผู้ใดว่ากล่าวประการใด


 เจ้าหน้าที่ได้ต้อนสัตว์หลายชนิดให้วิ่งผ่านมายังด้านหน้าที่ประทับ พระเจ้าเหี้ยนเต้ทอดพระเนตรเห็นกระต่ายกำลังวิ่งผ่านมาจึงมีรับสั่งให้เล่าปี่ในฐานะพระเจ้าอาแสดงฝีมือก่อน เล่าปี่รับรับสั่งแล้วจึงเอาธนูขี้นพาดสายแล้วยิงไปถูกกระต่ายอย่างแม่นยำ

ในขณะนั้นมีกวางวิ่งผ่านมาพระเจ้าเหี้ยนเต้จึงรับพระแสงธนูลายเหยี่ยวและลูกธนูสำหรับทรงลายมังกรจากเจ้าพนักงานแล้วทรงยิงกวางนั้นแต่ธนูไม่ถูกเป้าจึงทรงพยายามอีกเป็นสามครั้งแต่ลูกธนูทรงก็ยังคงพลาดเป้าทุกครั้ง เมื่อไม่ประสพความสำเร็จจึงรับสั่งให้โจโฉลองยิงบ้าง


โจโฉรับรับสั่งแล้วแทนที่จะเอาธนูสำหรับตัวออกมา กลับกราบทูลจ้วงจาบขอยืมพระแสงธนูและลูกธนูสำหรับทรงจากพระเจ้าเหี้ยนเต้

โจโฉรับพระแสงธนูแล้วเล็งยิง ลูกธนูนั้นก็แล่นไปด้วยกำลังต้องกวางนั้นล้มลง   บรรดาขุนนางข้าราชการส่วนใหญ่ซึ่งไม่เห็นเหตุการณ์ยืมพระแสงธนูแต่เห็นลูกธนูลายมังกรสำหรับทรงต้องกวางล้มลงก็พากันเข้าใจว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของฮ่องเต้จึงพร้อมกันถวายพระพรด้วยความยินดีว่าทรงพระเจริญดังสนั่นไปทั้งท้องทุ่ง

โจโฉกราบทูลด้วยเสียงอันดังเพื่อให้ได้ยินทั่วไปว่าการที่ข้าพระองค์ยิงกวางได้แม่นยำดังนี้เป็นเพราะบารมีของพระแสงธนูที่ทรงพระราชทาน

ขุนนางข้าราชการทั้งปวงได้ยินเช่นนั้นต่างพากันเงียบไม่กล้ากล่าวกระการใด กวนอูเห็นโจโฉหักหน้าหมิ่นพระเจ้าเหี้ยนเต้ก็โกรธชักม้าเงื้อง้าวตรงมาที่   โจโฉแต่พอชำเลืองเห็นเล่าปี่ส่ายหน้าเป็นทีห้ามปราม กวนอูจึงชักม้ากลับไปที่เดิม


กวนอูสงสัยที่เล่าปี่ห้ามปรามจึงเข้าไปหาเล่าปี่แล้วถามว่า "เหตุใดพี่ใหญ่จึงห้ามข้าพเจ้าไม่ให้ฆ่าโจโฉเสียในครั้งนี้ "

เล่าปี่จึงว่า "น้องรองเจ้าก็เห็นอยู่ว่าฮ่องเต้และเราพี่น้องอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารของโจโฉที่ถวายการอารักขอยู่  ถ้าหากเจ้าฆ่าโจโฉทหารที่ถวายการอารักขาอยู่ก็จะทำอันตรายต่อฮ่องเต้และทำร้ายเราพี่น้องด้วย พี่จึงห้ามเจ้าไว้ด้วยเหตุดั่งนี้"

 กวนอูจึงว่า "โจโฉกระทำการหมิ่นฮ่องเต้ในครั้งนี้คงจะคิดแย่งราชสมบัติ การละโจโฉไว้คงจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในบ้านเมืองในภายหน้า"

วิเคราะห์
ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าโจโฉนั้นหมิ่นพระเจ้าเหี้ยนเต้ หลายคนก็บอกว่าโจโฉนั้นถ่อมตัวเอาธนูพระเจ้าเหี้ยนเต้มายิงเพื่อให้ credit แกพระเจ้าเหี้ยนเต้ ผู้อ่านคิดว่ายังไงก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณนะครับ ^ ^
การทดสอบกำลังทางการเมืองนั้น ตั๋งโต๊ะเคยใช้ทดสอบแบบนี้มาก่อนแต่ครั้งนั้นมีแต่เต็งหงวนเท่านั้นที่ไม่ยอมก้มหน้าให้ตั๋งโต๊ะ หลังจากตั๋งโต๊ะกำจัดเต็งหงวนได้แล้วก็ไม่มีใครกล้าหือขึ้นมาอีก