Friday, December 23, 2011

#86 ลิโป้ถูกจับเฮาเสงจึงเข้าไปที่คอกม้า แก้เชือกม้าเซ็กเธาว์แล้วขี่ออกประตูตรงไปยังของโจโฉ  ครั้นโจโฉทราบความก็มีความยินดี รีบออกมาต้อนรับเฮาเสง เฮาเสงจึงเสนอให้โจโฉรีบเข้าตียึดเอาเมือง โจโฉเห็นชอบกับข้อเสนอจึงสั่งทหารให้เขียนใบปลิวเป็นจำนวนมากแล้วผูกเกาทัณฑ์ยิงเข้าไปในเมือง เรียกร้องให้ชาวเมืองสวามิภักดิ์ หากผู้ใดจับตัวลิโป้มามอบจะให้บำเหน็จและจะแต่งตั้งเป็นขุนนาง


ครั้นรุ่งขึ้นโจโฉจึงสั่งให้แม่ทัพนายกองทั้งปวงเข้าโจมตีเมืองแห้ฝือทั้งสี่ด้านพร้อมกันลิโป้ได้ทราบรายงานการเข้าโจมตีจึงเรียกทหารให้เอาม้าเซ็กเธาว์มาขี่จึงได้ทราบว่าเฮาเสงลักเอาไปมอบแก่โจโฉแล้วก็โกรธรีบคว้าทวนประจำกายแล้วจึงขึ้นไปบัญชาการทหารบนเชิงเทิน ครั้นเห็นซงเหียนและงุยซกซึ่งได้ขอชีวิตเฮาเสงไว้ก็พาลหาว่าเป็นใจรู้เห็นด้วยและคาดโทษว่าเสร็จศึกแล้วจะประหารชีวิตเสียทั้งสองคน

โจโฉให้ทหารหักเข้าตีเมืองตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ยังไม่สำเร็จ จึงสั่งให้สัญญาณถอยออกมาจากกำแพงเมือง ลิโป้เห็นทหารข้าศึกถอยไปคุมเชิงอยู่เช่นนั้นก็ไม่วางใจแต่อากาศยามเที่ยงร้อนจัดและแสงแดดจ้า จึงเข้าไปนั่งพักในศาลาบัญชาการบนกำแพงเมืองนั้น เอาทวนประจำกายพิงไว้กับเสาศาลา พักหนึ่งลิโป้ก็เผลอตัวม่อยหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าซงเหียนและงุยซกเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปใกล้ เห็นลิโป้หลับจึงโบกมือเป็นสัญญาณให้ทหารในที่ข้างเคียงถอยออกไปแล้วทำทีจะเข้าไปปรึกษาราชการด้วยลิโป้ เห็นลิโป้ยังคงหลับอยู่จึงเอาเชือกมัดลิโป้วนตรึงไว้กับเสาศาลาอย่างแน่นหนา ลิโป้ตื่นขึ้นรู้ตัวว่าถูกมัดก็ตกใจ ร้องเรียกให้ทหารช่วยแต่ไม่มีใครเข้าช่วย ครั้นมัดลิโป้ไว้มั่นคงแล้วซงเหียนและงุยซกจึงสั่งทหารให้เปิดประตูเมืองและร้องบอกโจโฉว่าบัดนี้พวกเราได้จับตัวลิโป้ไว้ได้แล้วแฮหัวเอี๋ยนอยู่ในระยะใกล้ได้ยินดังนั้นจึงควบม้าเข้ามาใกล้ประตูเมือง แล้วร้องถามว่าไหนเล่าที่ว่าลิโป้ถูกจับตัวไว้ งุยซกเห็นฝ่ายโจโฉยังไม่วางใจจึงหยิบเอาทวนประจำตัวลิโป้โยนออกไปนอกกำแพงเมือง แฮหัวเอี๋ยนเห็นดังนั้นก็สิ้นสงสัยจึงสั่งทหารให้ยกเข้าไปในเมือง ฝ่ายโกสุ้นและเตียวเลี้ยวรักษาการณ์อยู่บนเชิงเทินด้านตะวันตกได้ทราบข่าวว่าซงเหียนและงุยซกก่อการขบถจึงรีบลงจากเชิงเทินจะมาช่วยลิโป้ ทหารของโจโฉที่เข้ามาในเมืองได้แล้วเห็นโกสุ้นและเตียวเลี้ยวจึงเข้าล้อมจับไว้ได้ทั้งสองคน


ทางด้านตันก๋งเห็นทหารโจโฉเข้ามาในเมืองได้ก็รีบควบม้าหนีออกจากเมืองทางประตูเมืองด้านทิศใต้ แต่พอพ้นจากประตูเมืองก็พบกับซิหลงทหารเอกของโจโฉและถูกซิหลงจับตัวไว้ได้

โจโฉได้นำทหารยกตามกองหน้าเข้าไปในเมือง เห็นน้ำท่วมเมืองตามแผนการความคิดของกุยแก ก็นึกสรรเสริญสติปัญญาของที่ปรึกษาผู้นี้ว่าเป็นเลิศกว่าที่ปรึกษาทั้งปวงแล้วออกคำสั่งให้ทหารรื้อถอนเขื่อนที่ทดน้ำนั้นออกไป น้ำที่ท่วมเมืองอยู่ก็แห้งลงอย่างรวดเร็ว


โจโฉได้จัดแจงการปกครองเมืองแห้ฝือเป็นปกติเรียบร้อยแล้วจึงชวนเล่าปี่ขึ้นไปที่หอบัญชาการบนกำแพงเมือง กวนอู และเตียวหุยก็เดินตามเล่าปี่ขึ้นไปด้วย จากนั้นโจโฉจึงสั่งให้ทหารคุมเอาตัวลิโป้ขึ้นมา ลิโป้ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากจึงร้องขอให้โจโฉช่วยแก้มัด แต่โจโฉกลับตอบว่า "อันธรรมดาเสือจำจะผูกให้มั่นคง ซึ่งจะคลายออกนั้นไม่ได้"


ลิโป้เห็นซงเหียนและงุยซกยืนอยู่ ก็รู้ว่าสองนายทหารได้แปรพักตร์ไปเข้าโจโฉ จึงต่อว่าต่อขานด้วยความน้อยใจว่าเราเลี้ยงดูพวกท่านเป็นอย่างดี ไฉนจึงทรยศต่อเรา สองนายทหารจึงว่าพวกเราเป็นข้าในพระเจ้าเหี้ยนเต้ร่วมงานกับท่านมาโดยไม่เคยเห็นแก่ความยากลำบาก แต่ตัวท่านเปลี่ยนแปลงไปไม่เอาใจใส่เชื่อฟังเหล่าทหาร ถือเอาแต่คำสตรีเป็นใหญ่ และยังพาลคาดโทษพวกเราจะเอาถึงตาย ดั่งนี้จะว่าพวกเราทรยศได้อย่างไร


 ขณะนั้นทหารได้คุมตัวโกสุ้นเข้ามา โจโฉได้หันไปถามโกสุ้นว่าเจ้ามีสิ่งใดจะว่ากล่าวสั่งเสียหรือไม่ โกสุ้นไม่ตอบคำและเบือนหน้าหนี โจโฉจึงสั่งให้ทหารเอาตัวโกสุ้นไปประหาร