Sunday, December 18, 2011

#84 โจโฉยึดเมืองแห้ฝือ


ลิโป้เมามายมากจนหน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคน แม่นางเหงียมซีเห็นสามีตัวเองเศร้าหมองยิ่งนักจึงเอากระจกให้ดู ลิโป้จึงตกใจตัวเองเลิกกินเหล้าและสั่งให้ทหารทั้งปวงเลิกกินด้วย

ฝ่ายเตียวเอ๋งซึ่งเป็นเจ้าเมืองโห้ลายได้ทราบข่าวว่าโจโฉยกกองทัพมารบลิโป้ก็เกรงว่าหากโจโฉได้เมืองแห้ฝือแล้วจะยกไปยึดเมืองโห้ลาย จึงยกกองทัพจะไปช่วยลิโป้
แต่นายทหารได้คัดค้านว่าเมืองโห้ลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักรฮั่น มิได้มีเหตุขัดข้องหมองใจกันแต่ประการใด จึงไม่ควรเข้าเกี่ยวข้องด้วยกรณีนี้
การยกกองทัพไปช่วยลิโป้เป็นการชักศึกเข้าบ้าน อาณาประชาราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนในภายหลัง

 เตียวเอ๋งไม่ฟังคำทัดทานแล้วไม่พอใจจึงด่าว่าทหาร ทหารคนนั้นคิดว่าหากไม่ทำอะไรนั้นกิดอันตรายแก่บ้านเมืองแลราษฎร จึงวางแผนสังหารเตียวเอ๋งเสียแล้วตัดศีรษะจะเอามามอบแก่โจโฉเพื่อเอาความชอบในราชการ  ในขณะที่กำลังเดินทางจะไปหาโจโฉนั้น ก็โดนทหารคนสของเตียวเอ๋งจับได้และประหารชีวิตทหารที่ตัดคอเตียวเอ๋ง

 ครั้นโจโฉทราบความก็คาดหมายว่าภายในเมืองโห้ลายเหตุการณ์ย่อมไม่เป็นปกติ จึงสั่งให้สูหวนคุมทหารไปยึดเมืองโห้ลาย ทหารภายในเมืองได้ทราบข่าวว่าเตียวเอ๋งเจ้าเมืองตายแล้วจึงไม่เป็นใจสู้รบ เปิดประตูเมืองรับกองทัพของโจโฉแล้วยอมสวามิภักดิ์เข้าด้วยซุนฮกที่ปรึกษาจึงเสนอว่า
"ลิโป้กำลังตกในตาจน ดังนั้นหากท่านเลิกทัพกลับไปในโอกาสเช่นนี้ชัยชนะก็จะห่างไกลออกไป  ทั้งลิโป้ก็จะอาศัยโอกาสนี้ฟื้นตัวแล้วกระชับไมตรีกับอ้วนสุดจะทำให้สถานการณ์ยิ่งยากลำบาก จึงขอให้ท่านมานะทำการให้ได้ชัยชนะเสียแต่ในครั้งนี้ "

กุยแกที่ปรึกษาได้กล่าวสนับสนุนความคิดของซุนฮก
"ฤดูฝนและน้ำเหนือที่หลากมานี้ประดุจดังเทพยดาประทานชัยชนะให้แก่ท่านแล้ว  โจโฉสงสัยจึงถามว่าจะเอาชัยชนะต่อลิโป้ได้โดยประการใด"

โจโฉสงสัยจึงถามว่า "จะเอาชัยชนะต่อลิโป้ได้โดยประการใด"

กุยแกจึงไขว่าลักษณะภูมิประเทศของเมืองแห้ฝือ
"เมืองแห้ฝือนี้มีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองด้านตะวันตก ดังนั้นจึงขอให้ท่านสั่งการให้ทำเขื่อนทดน้ำไว้ที่ปลายน้ำทางด้านทิศใต้  ครั้นน้ำเหนือหลากแรงมาน้ำก็จะท่วมเมืองแห้ฝือ ลิโป้คงถึงกาลปราชัยในครั้งนี้ เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงว่าเทพดาได้ประทานชัยชนะแก่ท่านแล้ว"

โจโฉฟังข้อเสนอของกุยแกแล้วเห็นกระจ่างในชัยชนะจึงมีความยินดียิ่งนักสั่งการให้ทำการทดน้ำตามแผนของกุยแก และเพื่อเร่งให้น้ำท่วมเมืองเร็วขึ้นจึงให้ทำทำนบตามแนวฝั่งแม่น้ำฝั่งตะวันตกบังคับให้น้ำสูงท่วมเมืองมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ครั้นฝนตกหนักน้ำเหนือหลากแรงไหล่บ่าล้นทั้งสองฝั่งของแม่น้ำและไหลเข้าในเมือง ท่วมเมืองแห้ฝือเกือบทั้งเมืองประชาชนภายใต้ผู้นำอย่างลิโป้นั้นต้องเดือดร้อนไปทั่วหน้า