Thursday, September 22, 2011

#78 เดินหน้ากำจัดลิโป้หลังจากกุแกได้จุดแข็งจุดอ่อนระหว่าง โจโฉและอ้วยเสี้ยวแล้ว กุยแกจึงแจงต่อไปว่า บัดนี้อ้วนเสี้ยวยกไปตีกองซุนจ้าน ถ้าท่านจะยกไปรบเอาเมืองอ้วนเสี้ยวก็เห็นจะได้โดยง่าย แต่เกรงอยู่ว่าลิโป้จะยกมาตีเอาเมืองฮูโต๋ จึงขอให้ท่านยกกองทัพไปกำจัดลิโป้ ซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายตะวันออกให้ราบคาบแล้ว จึงยกล่วงไปตีเอาเมืองอ้วนเสี้ยวในภายหลัง

โจโฉจึงตกลงว่าจะต้องกำจัดลิโป้เสียก่อน ซุนฮกได้เสนอแผนการให้มีหนังสือไปถึงเล่าปี่ ให้เล่าปี่จำจัดลิโป้เสียจากนั้นท่านค่อยไปซำเติมภายหลัง ซึ่งแผนการนี้ซุนฮกต้องการบั่นทอนกำลังของลิโป้และเล่าปี่ลงก่อนฝ่ายตันก๋งที่ปรึกษาของลิโป้อยู่ ณ เมืองชีจิ๋ว เห็นพฤติกรรมของตันกุ๋ยและตันเต๋งสองพ่อลูกที่ตั้งหน้าตั้งตาประจบสอพลอลิโป้ ตันก๋งจึงหาโอกาสไปว่ากล่าสวกับลิโป้ว่า โดยแจงว่าตันกุ๋ย ตันเต๋งสองพ่อลูกกำลังคิดร้ายต่อลิโป้ การยกย่องสรรเสริญเนั้นเป็นเพียงอุบายให้ตายใจ ลิโป้ไม่เห็นด้วยอีกทั้งยังว่าตันก๋งนั้นอิจฉาริษยา 2 พ่อลูกเสียอีก ตันก๋งได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจ

VS

ลิโป้ได้ข่าวว่าโจโฉจะยกทัพมาตีตนก็รู้สึกโกรธเตรียมทหารเพื่อยึดดินแดนเมืองไกล้ๆที่อยู่รอบๆเมืองชีจิ๋วให้หมด เล่าปี่ได้ยินข่าวว่าลิโป้จะยกทัพมาเมืองเสียวพ่ายก็ตกใจเรียกแม่ทัพและที่ปรึกษามาประชุมหลังจากประชุมก็ได้ความเห็นว่าควรที่จะส่งทหารไปขอความช่วยเหลือจากโจโฉ


เตียวเลี้ยวทหารเอกของลิโป้ได้รับคำสั่งให้มาตีเมืองเสียวพ่ายและกวนอูก็ได้ครับคำสั่งของเล่าปี่ให้มาสกัดกั้น กวนอูเห็นเตียวเลี้ยวมีท่าที่เก่งกาจแล้วจากนั้นจึงร้องถามเตียวเลี้ยวว่า ตัวท่านนี้สง่างามควรแก่ลักษณะของทหารหลวง เหตุไฉนจึงยอมเป็นข้ารับใช้ของลิโป้คนทรยศต่อชาติ เตียวเลี้ยวได้ยินคำของกวนอูก็เกิดความรู้สึกละอายใจจึงยกทัพไปอีกทางของเมืองเสียวพ่ายที่มีเตียวหุยป้องกันอยู่

เตียวหุยและเตียวเลี้ยวเข้าสู้รบกัน กวนอูเดินทางมาสมทบทางฝั่งเตียวหุยเห็นเตียวหุยกับเตียวเลี้ยวสู้รบกันกวนอูจึงตีระฆังให้เตียวหุยถอยกลับ เตียวหุยไม่ทราบความจึงไปถามกับกวนอู กวนอูจึงว่าเตียวเลี้ยวเป็นสุภาพบุรุษ รู้สึกละอายใจที่อยู่กับ  ลิโป้ กำลังคิดเอาใจออกห่าง จึงไม่ควรกดดันให้เตียวเลี้ยวต้องออกรบ การละเตียวเลี้ยวไว้จะทำให้เตียวเลี้ยวต้องหาทางตีตัวออกจากลิโป้เอง เตียวหุยฟังเหตุผลของกวนอูแล้วก็เห็นชอบด้วย