Wednesday, September 7, 2011

#75 โจโฉ vs เตียวสิ้ว,เล่าเปียว


VS

เตียวสิ้วรู้ข่าวว่าโจโฉยกทัพใหญ่มาก็ส่งหนังสือไปหาเล่าเปียวเพื่อขอความช่วยเหลือ กองทัพของโจโฉและเตียวสิ้วต่อสู้กัน แต่กองทัพของเตียวสิ้วสู้ไม่ได้จึงตั้งหลังป้องกันอยู่ในเมืองไม่ออกรบ โจโฉจึงนึกอุบาย ลวงตะวันตก ตีตะวันออก แต่เตียวสิ้วมีที่ปรึกษาอย่างกาเซี่ยงที่สามารถอ่านแผนการของโจโฉออก กางเซี่ยงจึงซ้อนกลโจโฉ ทำลายกองทัพของโจโฉจนสิ้นศึกครั้งนี้โจโฉพลาดท่าสูญเสียทหารทั้งสิ้นกว่าห้าหมื่นทั้ง อิกิ๋มและลิยอยก็ถูกเกาทัณฑ์และบาดเจ็บหลายแห่ง โจโฉจึงคิดว่าศึกครั้งนี้พ่ายแพ้เพราะเตียวสิ้วตั้งรับกองทัพตนไม่สามารถตีได้ จึงวางแผนหลอกล่อทำทีเป็นถอยทัพกลับให้เตียวสิ้วไล่ตามตี


ฝ่ายกาเซี่ยงเห็นโจโฉเสียที สูญเสียทหารเป็นอันมากก็คาดการณ์ว่าโจโฉจะต้องยกทัพกลับเมืองฮูโต๋ จึงเสนอเตียวสิ้วให้ม้าเร็วถือหนังสือไปให้เล่าเปียวยกทหารมาสกัดตีโจโฉในตอนถอยทัพกลับ
เล่าเปียวทราบความตามหนังสือเตียวสิ้วแล้วก็เตรียมทหารจะยกไปสกัดตีกองทัพโจโฉ ขณะนั้นจึงได้ทราบว่าซุนเซ็กยกกองทัพเรือมาตั้งที่ปากอ่าวเมืองเกงจิ๋วก็พะวงหลัง แต่ที่ปรึกษาของเล่าเปียวให้ความเห็นว่าซุนเซ็กยกทัพมาครั้งนี้ไม่ได้มารบ คงเป็นอุบายที่โจโฉสั่งให้ซุนเซ็กมาทำให้ฝ่ายเราต้องพะวงหลัง เล่าเปียวรู้ดังนั้นแล้วก็คลายใจจึงส่งทหารไปช่วยเตียวสิ้วตีทัพโจโฉกองทัพโจโฉเคลื่อนมาถึงแม่น้ำหยกซุย สถานที่โจโฉต้องเสียเตียนอุย โจอันบิ๋น โจงั่งและทหารเป็นอันมากก็เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ ก็ร้องไห้เป็นทีรำลึกถึงเตียนอุย และสั่งให้ตั้งการพิธีเซ่นไหว้เตียนอุย บุตรหลานและทหารซึ่งเสียชีวิตในการศึกครั้งแรกกับเตียวสิ้ว


จากนั้นซุนฮกได้ให้ทหารถือหนังสือมาเตือนโจโฉว่าบัดนี้เล่าเปียวได้ยกทหารมาตั้งสกัดอยู่ที่ด่านอันจงก๋วน ขอให้ท่านระวังตัวด้วย โจโฉทราบความในหนังสือซุนฮกแล้วจึงตอบไปว่าเรากำลังทำกลอุบายลวงให้เตียวสิ้วยกมาตามตีจะได้พลิกสถานการณ์เอาชนะเตียวสิ้วและเล่าเปียวในคราวเดียวกัน ท่านอย่าได้กังวล


ต่อมากองทัพของเล่าเปียวและเตียวสิ้วได้หลงกลอุบายของโจโฉ ถูกกองทัพของโจโฉฆ่าฟันล้มตายลงเป็นอันมาก เตียวสิ้วและเล่าเปียวจึงหนีกลับมายังเมืองที่อยู่ไกล้ๆนั้น ต่อมาซุนฮกได้ให้ทหารถือหนังสือมาจากเมืองฮูโต๋ แจ้งแก่โจโฉว่าบัดนี้ฝ่ายได้ข่าวอ้วนเสี้ยวเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองฮูโต๋ โจโฉทราบดังนั้นจึงสั่งให้เลิกทัพรีบยกกลับเมืองฮูโต๋ในทันที

เตียวสิ้วและเล่าเปียวรู้ข่าวก็มีความเห็นตรงกันที่จะไล่ตามตีอีกครั้ง แต่กางเซี่ยงให้ได้ความเห็นว่าไม่ควรไปตามตีเพราะโจโฉนั้นมีอุบายเป็นอันมาก แต่เตียวสิ้วและเล่าเปียวก็ไม่ฟัง ท้ายสุดเตียวสิ้วและเล่าเปียวก็เสียทีโจโฉกลับมาอีกครั้ง