Friday, November 15, 2013

#แผนผังตระกูลโจโฉ


มาดูกระกูลใหญ่ของโจโฉ ซึ่งเป็นราชวงศ์วุย กันดีกว่า

โจโฉ : แซ่เดิมคือแฮหัว เป็นลูกของโจโก๋ ซึ่งโจโก๋นั้นเป็นลูกบุญธรรมของโจเท้ง โจโฉจึงเป็นหลานโจเท้ง ซึ่งโจโฉนั้นมีเมียหลายคนมากในวรรณกรรมก็เอ่ยอยู่ไม่กี่คน แต่เยอะอยู่เหมือนกัน ลูกก็เยอะเช่นกัน

โจงั่ง : เกิดจากแม่นางเล่าซี โจงั่งเป็นลูกคนโต เสียชีวิตตอนที่โจโฉยกทัพไปรบกับเตียวสิ้ว

โจผี : เป็นลูกคนโตที่เกิดจากแม่นางเปียนซีซึ่งเป็นสนมเอกของโจโฉ โจผีได้ครองราชสมบัติ แต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ ได้เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วุย

โจเจียง : เป็นลูกคนรองของโจโฉ มีฝีมือเชี่ยวชาญการรบยิ่งนัก

โจสิด : เป็นลูกคนที่สามของโจโฉ ชอบแต่งกลอน กวี กินเหล้าเคล้านารี เป็นคนติ๊ดๆหน่อย

โจหิม : เป็นลูกคนที่สี่ของโจโฉ ครั้นโจโฉตาย ไม่ได้มางานศพของโจโฉ โจผีจึ่งสั่งให้ทหารไปฆ่า แต่โจหิมรู้ทันก่อน จึงผูกคอตาย

โจฮู : เป็นลูกของโจโฉ ไม่มีการกล่าวถึงในวรรณกรรม แต่พ่อของโจฮวนที่ได้เป็นฮ่องเต้คนสุดท้ายของราชวงศ์วุย

โจฉอง : เป็นลูกของโจโฉ รือกันว่ามีสติปัญญามากที่สุดในบรรดาลูกของโจโฉ

โจยอย : เป็นลูกโจผีก็ได้เป็นฮ่องเต้เช่นกัน เป็นผู้คืนอำนาจให้แก้สุมาอี้

โจฮอง : เป็นลูกโจยอยก็ได้เป็นฮ่องเต้เช่นกัน แต่ตอนที่เป็นยังเด็กอยู่ ก็เลยมีโจซองมาสำเร็จราชการแทน และก็โดนสุมาอี้ทำรัฐประหารภายหลัง

โจมอ : เป็นลูกโจฮองก็ได้เป็นฮ่องเต้เช่นกัน โจมอต้องการโค่นอำนาจของสุมาเจีย แต่โดนสุมาเจียวจับได้ จึงต้องจบชีวิตลง

โจโฮวน : เป็นลูกโจฮู ก็ได้เป็นฮ่องเต้เช่นกัน โจฮวนนั้นมีศักดิ์เป็นหลายของโจโฉ ซึ่งเป็นคนรุ่นเดียวกับโจยอย เป็นคนสุดท้ายของราชวงศ์วุย ซึ่งโดนสุมาเอี๋ยนยึดอำนาจ