Wednesday, November 20, 2013

#สี่มหาอำนาจวังหลวง- โฮจิ๋นมีอำนาจเพราะแต่ตั้งหองจูเปียนเป็นฮ่องเต้
- ตั๋งโต๊ะมีอำนาจเพราะช่วยหองจูเปียนกลับวัง และแต่งตั้งหองจูเหียบ
- โจโฉเข้ามาช่วยพระเจ้าเหี้ยนเต้ จากลิฉุยกุยกี
- สุมาอี้ทำรัฐประหารฆ่าโจซอง ทำให้ตระกูลสุมา ขึ้นครองอำนาจ


โฮจิ๋น ผู้ซึ่งมีอำนาจในวังหลวงแต่เดิมอยู่แล้ว ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นอีก หลังจากพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชน โฮจิ๋นก็แต่งตั้ง หองจูเปียน ผู้ซึ่งเป็นลูกของโฮเฮา ที่เป็นน้องสาวของตนขึ้นครองราชสมบัติ จึงทำให้โฮจิ๋นมีอำนาจล้นฟ้าเป็นคนแรกในยุคสามก๊ก แต่ด้วยความที่โฮจิ๋นเบาปัญญานั้น จึงถูกขันทีสังหารตายอย่างน่าอนาถ

ตั๋งโต๊ะ ผู้ซึ่งมีอำนาจในวังหลวงต่อจากโฮจิ๋น เป็นเพราะโฮจิ๋นนั้นเรียกตัวตั๋งโต๊ะเข้ามาปราบขันที (ขันที 10 คน) หลังจากโฮจิ๋นตาย โจโฉและอ้วนเสี้ยวไปฆ่า 10 ขันที ทำให้วังหลวงวุ่นวาย หองจูเปียนฮ่งเต้และหองจูเหียบน้องชาย ก็หนีออกจากวังหลวงเพื่อลี้ภัย แต่แล้วเมื่อทัพของตั๋งโต๊ะยกเข้ามาได้พบกับ หองจูเหียบ จึงเข้าอารักขาหองจูเหียบกลับวังหลวง อย่างสง่า ราวกับว่าตั๋งโต๊ะเป็นพระเอกขี่ม้าข่าวเข้ามาช่วย
แต่แล้วไม่นานเพื่อต่ออำนาจของตน ตั๋งโต๊ะจึงสั่งปลดหองจูเปียนออกจากราชสมบัติ ตั้งหองจูเหียบผู้น้องขึ้นครองราช ทำให้ตั๋งโต๊ะมีอำนาจล้นฟ้าในที่สุด

โจโฉ ผู้ซึ่งมีอำนาจในวังหลวงต่อจากโฮจิ๋น เมื่อตั๋งโต๊ะทำหยาบช้าจนทำให้เหล่าขุนพล 18 หัวเมืองร่วมมือกันปราบก็ยังไม่สำเร็จ อ้องอุ่นขุนนางผู้ภักดีก็ทำการล้มล้างอำนาจของตั๋งโต๊ะได้ เมื่อตั๋งโต๊ะได้อ้องอุ่นก็กุมอำนาจ แต่ก็มิได้มีอำนาจแต่อย่างใด จนลิฉุยและกุยกี เข้าสังหารอ้องอุ้นจนถึงแก่ความตาย ทำให้บ้านเมืองปั่นป่วน จนลิฉุยกุยกีคิดที่จะสังหารพระเจ้าเหี้ยนเต้ แต่แล้วพระเจ้าเหี้ยนเต้จึงรับสั่งให้โจโฉเข้ามาวังหลวง เพื่อปราบลิฉุยกุยกี โจโฉกับกองทัพที่พร้อมที่สุดในขณะนั้นจึงเข้ามาวังหลวงปราบลิฉุยกุยกีจนสิ้นซาก
จากนั้นโจโฉจึงได้สืบต่ออำนาจเป็นคนต่อไป ยกทัพปราบก๊กต่างๆที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ จนเหลือที่ยังปราบไม่ได้ 2 ก๊กคือ ก๊กของเล่าปี่ และ ก๊กของซุนกวน แต่อย่างไรก็ตาม โจโฉได้วางรากฐานอำนาจให้แก่ลูกหลานของตัวเอง จนลูกหลานของตนได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ในเวลาต่อมา

สุมาอี้ ผู้ซึ่งมีอำนาจในวังหลวงต่อจากสกุลโจ หลังจากที่ลูกหลานโจโฉได้ขึ้นครองราชสมบัติ ก็ทำการรบกับจ๊กก๊ก โดยมีจูกัดเหลียง ขงเบ้ง เป็นผู้นำทัพ ซึ่งตรงกับสมัยของโจยอยผู้หลานของโจโฉครองราช ขงเบ้งทำการรุกรานวุยก๊กจนวุยก๊กนั้นไกล้จะแตก ไม่มีใครสู้ขงเบ้งได้ พระเจ้าโจยอยจึงรับสั่งแต่งตั้งสุมาอี้เป็นแม่ทัพไปรับมือกับขงเบ้ง จนขงเบ้งตายทำวุยก๊กอยู่รอดปลอดภัย
ต่อมาพระเจ้าโจยอยสิ้นพระชน พระเจ้าโจฮองผู้ที่เป็นเหลนของโจโฉขึ้นเป็นฮ่องเต้ แต่เนื่องด้วยวัยยังเล็กอยู่ จึงแต่งตั้งให้โจซองเป็นผู้สำเร็จราชการแทน โจซองประพฤตตัวไม่ดี ไม่ใส่ใจการบ้านเมือง สุมาอี้จึงถือโอกาสทำรัฐประหารโจซอง แล้วจากนั้นตระกูลสุมาก็ขึ้นไปกุมอำนาจในวังหลวงแบบเบ็ดเสร็จ หลังจากสุมาอี้ตายไปทำให้ สุมาสู สุมาเจียว ผู้ที่เป็นลูกกุมอำนาจต่อ จนในที่สุดสุมาเอี๋ยนผู้หลานของสุมาอี้ ได้ขับไล่โจฮวนและแต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ในเวลาต่อมา

เป็นยังไงหล่ะครับเส้นทางอำนาจของแต่ละคนเป็นใหญ่ค้ำฟ้าได้ แต่ก็ต้องผลัดเปลี่ยนมือกันไป ไม่จีรังยั่งยืน มีตัวรายขึ้นมาก็ต้องมาตัวร้ายต่อๆไปขึ้นมาแทน จนไม่รู้จักจบจักสิ้น